Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion, eller blåskatarr, innebär en inflammation i urinvägarnas slemhinnor.


Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är vanligt inte minst hos kvinnor, eftersom de har ett kort urinrör som mynnar ut ganska nära ändtarmsöppningen. Då kan bakterier lättare vandra över till urinvägarna – ofta är det olika typer av tarmbakterier som orsakar besvären. Även avkylning kan utlösa besvär, till exempel att sitta på kallt underlag eller gå i kall och våt baddräkt.
Ungefär var femte kvinna får någon gång blåskatarr, vilket innebär att infektionen är begränsad till urinröret och urinblåsan. Vanliga symtom är sveda när man kissar, täta trängningar och en känsla av att inte kunna tömma blåsan ordentligt. Det kan också komma lite blod i urinen och man kan känna sig lite småfrusen.   
För det mesta läker blåskatarrer hos kvinnor ut av sig själva, utan behandling. (Gravida kvinnor bör dock alltid kontakta vården, eftersom de oftare får njurbäckeninflammation.) Men om inte besvären ger med sig, eller om man har kraftiga symtom, bör man kontakta sjukvården. Män som misstänker blåskatarr bör också söka vård, eftersom besvären kan komma från prostatakörteln.
Ibland kan bakterier vandra upp i njurarna och njurbäckenet och orsaka njurbäckeninflammation. Detta är en allvarligare infektion, med symtom som sjukdomskänsla, feber, illamående, ont i magen eller ländryggen. Man kan också få samma symtom som vid urinvägsinfektion. Misstänker man njurbäckeninflammation ska man kontakta sjukvården.

Tranbär

Tranbär har i århundraden använts i folkmedicinen mot urinvägsinfektion. Under senare år har tranbärsjuice blivit en populär huskur och modern forskning visar att den tycks fungera. Flera studier bekräftar att tranbär kan förebygga urinvägsinfektion. Däremot fungerar den inte som behandling om man redan fått en infektion.
En rapport i den medicinska databasen Cochrane bekräftar att tranbär i form av juice eller tabletter kan minska antalet symtomgivande urinvägsinfektioner, speciellt hos kvinnor med återkommande besvär. Totalt tio studier visar på en 35-procentig minskning jämfört med placebo.
Effekten beror på att tranbär innehåller proantocyanidiner, blåröda färgämnen med antioxidativa egenskaper som hör till gruppen flavonoider. De kan hindra sjukdomsframkallande bakterier, till exempel E coli, från att fästa sig på urinblåsans vägg och även högre upp i gångarna till njurarna.
Lingon är besläktade med tranbär och har en ännu högre halt proantocyanidiner. Lingonen är inte lika väl undersökta vetenskapligt, men rent teoretiskt bör de kunna hjälpa minst lika bra. En studie visar på en skyddseffekt av en juice av lingon och tranbär. En halv deciliter varje dag under
ett halvår minskade risken för blåskatarr med 20 procent.

Mjölon

Mjölon är ett bär som liknar lingon, men har faddare smak, och som växer allmänt i Sverige. Avkok av dess blad har använts i folkmedicinen mot urinvägsinfektion och extrakt från bladen har länge ingått i olika hälsopreparat mot blås-katarr. Mjölonblad innehåller ämnen som i urinen omvandlas till ett milt bakteriedödande ämne, hydrokinon,  som kan motverka tillväxten av bakterier i urinvägarna. Växten tycks också ha vätskedrivande och antiinflammatoriska egenskaper.
Det är ont om forskning på mjölon, men en svensk studie från 1993 visar på en förebyggande effekt. Kvinnor med återkommande urinvägs-infektioner fick signifikant färre infektioner om
de ätit ett mjölonpreparat i en månad, jämfört med en kontrollgrupp. Kvinnorna följdes i ett år sedan de fått preparatet.  
Mjölonpreparat tas med fördel vid de första tecknen på urinvägsinfektion eller som korttidsprofylax. De bör inte användas mer än en månad i sträck eftersom man annars kan få hydrokinonförgiftning, enligt dr Bertil Dahlgren, ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin. De bör inte heller användas av personer med njurproblem eller gravida eller ammande kvinnor, eftersom man inte vet hur hydrokinon kan påverka barnet.

Urindrivande örter

Flera örter anses ha urindrivande effekter, som björkblad, gullris, maskros och åkerfräken. De har traditionellt använts som urindrivande medel och för att öka genomsköljningen av urinvägarna.

Drick!

Det är bra att dricka mycket när man har blåskatarr. En del bakterier kan sköljas bort av de ökade urinmängderna, men inte alla. Det räcker alltså inte som enda behandlingsmetod.