Yrsel


Yrsel

Många äldre lider av en yrsel som man inte hittar någon speciell orsak till. På äldre dagar får vi svårare att uppfatta flera rörelser som utförs samtidigt. Men yrsel kan också ha kroppsliga orsaker, till exempel att balansorganet i innerörat inte fungerar som det ska. Den kan också bero på försämrad blodcirkulation eller något läkemedel. Därför är det bra att kontakta vårdcentralen om man är yr – kanske behöver man gå på sjukgymnastik eller sluta med något läkemedel.

Ginkgo biloba

Hos äldre personer kan långvarig yrsel bero på försämrad blodcirkulation i hjärnan, om man
inte hittat någon annan behandlingsbar orsak. Då kan ginkgo biloba lindra, eftersom den ökar cirkulationen i hjärnan.

Specialhavre

Ibland kan yrsel bero på Ménières sjukdom. Det är en sjukdom i innerörat som ger återkommande attacker av yrsel, hörselnedsättning och öronsus. Besvären misstänks hänga samman med ett för högt tryck i innerörats vätskefyllda gångar.
Specialprocessad havre har i två mindre svenska studier visat sig kunna lindra eller helt ta bort yrseln vid Ménières sjukdom hos ungefär hälften av dem som prövat. Full effekt visar sig efter ungefär två–tre veckors behandling. Men det verkar inte som om havren har någon botande effekt, utan man måste tillföra den hela tiden. Havre-flingorna tros kunna minska trycket i innerörat, genom att stimulera bildningen av ett kroppseget protein, som kallas antisekretorisk faktor, AF.
es.

Tips!

Att träna balansen kan minska besvär med yrsel. Det kan man göra med olika former av fysisk aktivitet. Det är också bra att försöka undvika stress och oro.