Johannesört – blomman som gör dig glad

Johannesört, den lilla gula blomman som kan krydda vårt "brännevin" är också en av våra mest väldokumenterade läkeväxter. I te eller i tablettform kan den lindra vid nedstämdhet, oro och sömnbesvär. Men se upp, den kan påverka en del traditionella läkemedel.


Johannesört

Johannesört är en växt med gula blommor, vars medicinska användning startade i antika Grekland. Den har använts i århundraden i europeisk folkmedicin, framför allt vid olika mentala besvär och som lugnande medel, men också utvärtes, mot insektsbett och brännskador. I dag används johannesört vid nedstämdhet, lätt till måttlig depression, oro och sömnsvårigheter.
Johannesörtens moderna historia började i Tyskland för 30 år sedan. Då inleddes en rad studier av örtens effekter, sedan den i en biografi rekommenderats för nedstämdhet och oro. I dag är den vår bäst dokumenterade läkeväxt mot nedstämdhet – och den hör till våra mest väldokumenterade läkeväxter överhuvudtaget.
Ett antal studier visar på bättre effekt än placebo. I ett tiotal studier har johannesört också jämförts med den senaste generationens antidepressiva mediciner och visat likvärdig effekt, men färre biverkningar. Johannesört tycks inte påverka potensen, som medicinerna kan göra.
År 2009 publicerades en översikt av alla välgjorda johannesörtstudier i den medicinska databasen Cochrane. Där ingick 29 studier med totalt 5 000 deltagare. Slutsatsen var att johannesörten snarast stärkt sin ställning som ett behandlingsalternativ att överväga vid mild till måttlig depression.
Vid allvarlig depression är resultaten mer osäkra.
Troligen fungerar johannesört på ett liknande sätt som antidepressiva mediciner, alltså genom att öka tillgängligheten av olika signalämnen i hjärnan. Det brukar ta 2–3 veckor innan man får effekt. Märker man inget efter den tiden, eller om nedstämdheten tilltar, bör man söka läkare.

Risker, biverkningar

Johannesört bör inte kombineras med andra läkemedel, eftersom den kan påverka deras effekt. Bland annat har man sett sänkt effekt av p-piller och den blodförtunnande medicinen Waran.
Johannesört bör inte heller kombineras med annan antidepressiv medicin, eftersom den sammanlagda effekten kan bli alltför stark. Vid depression, alltså en långvarig och allvarlig känsla av nedstämdhet, ska man söka läkare och inte självmedicinera med exempelvis johannesört.