Silverax – släcker vallningar och svettningar


Silverax

Läkesilverax växer vilt i Nordamerika, Kina, Japan, Kamtjatka och Mongoliet. Det finns ytterligare ett antal arter av silverax som förekommer som prydnadsväxter, bland annat i Sverige.
Roten eller jordstammen av läkesilverax har använts av både indianer och nybyggare mot klimakteriebesvär som vallningar, nattsvettning och torra slemhinnnor i underlivet. Den har också använts vid muskel- och ledvärk, oregelbunden mens och PMS.
I Tyskland har silverax sålts som läkemedel mot klimakteriebesvär i mer än 40 år och det är framför allt där som forskningen har gjorts. I en tysk studie av 629 kvinnor fick åtta av tio lindring av besvär som svettningar, vallningar, nervositet, irritation, depression och sömnsvårigheter.
De flesta studierna av silverax har gjorts under 1980- och 90-talen. En av de senaste studierna är från 2005 och gjord med modernare metodik. Även den visar på bättre effekt än placebo, framför allt på värmevallningar. Bäst effekt fick de kvinnor som nyligen gått in i klimakteriet. Hos dem som varit i klimakteriet mer än tre år var förbättringen inte signifikant.
Silverax innehåller ämnen med svag östrogen aktivitet, så kallade växtöstrogener. Men nyare forskning visar att dess förmåga att lindra värmevallningar och svettningar i första hand beror på att den kan öka tillgängligheten av signalämnena serotonin och dopamin i hjärnan. Det kan också förklara varför silverax i några studier kunnat lindra depression och ångest.

Risker, biverkningar

Under senare år har det rapporterats några fall av leverpåverkan, till exempel leverinflammation (hepatit), i samband med att kvinnor tagit läkesilverax. Det är inte säkert att det verkligen beror på silverax. Men om man tar den och samtidigt får tecken på leverpåverkan, som mörk urin, gula ögonvitor eller buksmärta, bör man genast sluta med silverax och kontakta läkare.
Annars är det ovanligt med biverkningar av läkesilverax. Det är ännu oklart om den är säker att använda för kvinnor med bröstcancer samt för gravida eller ammande. Preparaten ska inte överdoseras.