Valeriana – blomman som får dig att sova


Valeriana

Valeriana, eller vänderot som den heter på svenska, är en flerårig ört som växer allmänt i Europa och Asien. I Sverige finns den främst i södra delen av landet, på fuktiga ställen.
Valeriana är den bäst dokumenterade och mest använda örten mot sömnbesvär. Den har även en lång folklig tradition och användes redan i antika Grekland och romarriket. Örten har länge använts även i svensk folk- och skolmedicin som lugnande medel och insomningspreparat.
I Sverige har valerianapreparat funnits registrerade som läkemedel sedan 1930-talet, då läkemedelskontrollen infördes. Därmed hör den till våra äldsta läkemedel. Valeriana har också använts mot huvudvärk och depression.
De underjordiska delarna av valeriana innehåller ämnen med en milt lugnande effekt, till exempel valerenal och valerensyra. De verkar muskelavslappnande och sänker aktiviteten i centrala nervsystemet. Både folk med normal sömn och de med sömnsvårigheter får en lugnande effekt.
Flera studier visar att valeriana kan göra att vi somnar snabbare och sover djupare. I en multicenterstudie på 11 000 personer upplevde drygt 70 procent effekt. Men det finns också studier som inte visat effekt.
Till skillnad från vanliga sömnmediciner är valeriana inte vanebildande och ger i regel ingen dagen efter-effekt, eftersom den har en kort halveringstid i kroppen. Några studier visar även på ångest- och stressdämpande effekter, något man kan ha nytta av också under dagtid.
Valeriana säljs både rent och tillsammans med andra rogivande örter, till exempel humle eller citronmeliss.

Risker, biverkningar

Forskningen visar att valeriana är säker att använda i begränsade perioder, typ 4–6 veckor i sträck. Vad som händer vid långtidsanvändning vet man ännu inte. Biverkningarna är få och milda, som huvudvärk, magbesvär och  yrsel.