Berätta en historia – det mår du bra av

Öva! Berättelsetal


Kanske ska du hålla tal till någon i sommar? Testa att berätta en saga om personen. Då lyfter du henne eller honom på ett speciellt sätt. Börja med ”Det var en gång en kvinna/man som…” och berätta sedan historien om personen, inte vad du tycker om honom eller henne. I sagans form kan du berätta om en persons strävan och de osynliga kamperna hon utkämpat och klarat sig igenom. Hitta det hjältemodiga i personens liv. Allt man varit med om kan vändas till en seger och en modig handling.

Öva! Övervinna monster!

1. Tänk på ett problem eller en svårighet du har.

2. Beskriv ett monster.

3. Beskriv en hjälte eller hjältinna som kan övervinna monster.

4. Berätta en saga från början till slut om hur hjälten eller hjältinnan övervinner monstret. Börja med ”Det var en gång”.

Det här är en övning som använts av berättare som arbetat på sjukhus, bland annat med cancersjuka kvinnor. I övningen kan du få fram din inre styrka och själva processen kan vara förlösande och skapa nytt livsmod. Men den fungerar även för andra problem i livet, stora som små.

Öva! Framtidshistoria!

Berätta om din framtid som om den redan hänt. Det kan vara exempelvis:

• ”Det hände sig nästa sommar att….”Så fortsätter du med att fabulera om hur nästa sommar kommer att vara med bildrikt och målande språk.

• ”Det var en kvinna som…. ” Och så berättar du om hur du är framåt i tiden och vad du då åstadkommit i ditt liv.

Text: Maria Gerlofsson

Foto: Thinkstock

 

Här berättar du fritt i stunden, med hjälp av fantasin, historier som aldrig tidigare berättats. I denna form används både bilder, metaforer och livsberättelser beroende på vad du vill med din historia. Med spontant berättande kan du även jobba med framtiden och skapa bilder om vad som komma ska.

– Dessa berättelser kan få lite av profetisk karaktär. Tar man det på allvar blir de ett kraftfullt verktyg för utveckling och byggande av framtiden, säger Inger Lise, en pionjär inom området Helande berättelser. 
I allt berättande, men särskilt i spontant, är det viktigt att vara avslappnad och kunna släppa prestationen. Då avdramatiserar du själva situationen och gör den mindre högtidlig. Släpp intellektet och analysera inte.

– Släpp loss, flippa ut och var lite vild. Vi behöver ställen där vi kan komma ur vår vardagliga tvångströja som säger oss vad man får eller inte får. Här vet ingen vart vi är på väg i berättelsen och det är precis som det ska vara. Vi får träna upp vår förmåga till improvisation och kasta oss ut i olika slags äventyr. Vi är ofta lite blyga, men ta tillfället i akt att leka och säga varma saker till varandra.