HSP – är du extra känslig?

Känner du dig ibland invaderad av verkligheten? Är du extra känslig för ljud och intryck? Nu börjar personlighetsläggningen HSP, Highly Sensitive Person, diskuteras på allvar här i Sverige. Så många som var femte person sägs vara extra känslig.

Fyra känsliga områden

Forskarna har sett fyra olika livsvärldar/områden som man kan vara mer eller mindre särskilt sensitiv i. Kolla om du känner igen dig i något område.

Fysiskt

Du är mycket känslig för dofter, ljud, ljus, temperaturskillnader. Det är jobbigt med oreda. Hunger och törst påverkar starkt och du kan reagera kraftigt på olika typer av medicin.

Tänk på!

Klä dig varmt när det är kallt, svalt när det är hett. Använd solglasögon vid stark sol. Ät och drick regelbundet så att du balanserar blodsockret.

Socialt

Du är mycket bra på att leva dig in i hur andra människor känner och tänker. 
Du får ofta rollen som psykolog, och är den som man kan prata om sina känslor med.

Tänk på!

Ge dig tid att koppla av från det sociala. Om du lever med partner/barn, se till att få egentid hemma.

Inombords

Du har ett rikt inre liv. Du filosoferar, analyserar och reflekterar. Du har lätt för att se saker på nya sätt och är 
kreativ.

Tänk på!

Ge dig tid för reflektion, att stanna upp. Gå gärna på en konstutställning där du kan ta in upplevelserna i din egen takt. Meditera. Om du grubblar och har mörka tankar ta gärna kontakt med en terapeut.

Ideologisk

Du känner djupt för tillståndet i världen. Du engagerar dig i olika krissituationer i världen. Är det någon 
som mobbas i din närhet kommer du till undsättning.

Tänk på!

Du får lätt dåligt samvete för att du inte hjälper tillräckligt. Bestäm dig för att exempelvis donera till ett ställe, och ge en viss summa. Då slipper du älta och fundera över om du har hjälpt tillräckligt.

Text: Hanna Nolin

Foto: Thinkstock

Du ser rakt igenom andra människor, läser deras känslor som en öppen bok och kan grubbla ihjäl dig i veckor över en kommentar som någon bara slängt ur sig. 
Känner du igen dig? Har du dessutom sedan barnsben fått höra att du är så väldigt känslig, blir du helt utmattad efter en social kväll, och har som vana att fundera länge över viktiga beslut, ja, då är du förmodligen en HSP, highly sensitive person, en person med känselspröten på skaft. Mycket känslig, helt enkelt.

– Särskilt sensitiva personer tar emot fler signaler från omgivningen och bearbetar dem på ett djupare plan än andra människor. Man har också sett att de rent neurologiskt har ett känsligare nervsystem, säger Martin August, psykoterapeut i Köpenhamn som länge arbetat med HSP.

Intrycken blir helt enkelt starkare för dessa personer. De går liksom rätt in i kroppen, utan något skyddande filter, som en ständigt het solsommar utan kläder.

Fiskar som anar fara

Den stora gurun på området är den amerikanske psykologen och forskaren Elaine Aron, själv särskilt sensitiv, som forskat i ämnet i över tjugo år. 1996 skrev hon boken The Highly Sensitive Person. How to Thrive when the World Overwhelmes you.

Det hon upptäckte var att vissa av oss människor reagerar starkare på allt från stress, andra människors känslostatus till rena sinnesintryck som höga ljud, stimmiga miljöer, starka dofter. Hon uppskattade att var femte person är särskilt sensitiv, och biologerna kom i sin tur fram till liknande siffror inom djurvärlden.

– Det finns till och med särskilt sensitiva fiskar, det är de som inte simmar in i nätet, de har redan anat faran långt innan, säger Martin August.

Introvert och extrovert

Dessa två typer av temperament, eller personligheter, har förmodligen hängt med både djur och människor sedan tidernas begynnelse. De orädda, oförsiktiga chanstagarna som agerar först och tänker sedan, och de mer försiktiga, eftertänksamma, som först skannar av en situation innan de, efter en noggrann analys, agerar. Och båda sorterna är lika viktiga.
Tidigare tolkade man felaktigt de särskilt sensitiva som blyga och tillbakadragna men man kan vara såväl extrovert som introvert, älska att umgås med människor, eller vara nöjd med att Skalman-fundera på sin kammare. Det gemensamma är att båda upplever livet mer intensivt, vilket ju är positivt, men ibland också utmattande.

– En del kan tycka att det känns som att de har två jobb fast de egentligen bara har ett, eftersom de upplever så mycket på så många olika nivåer, allt från intellektuella utmaningar till stämningar mellan kollegor, säger Martin August.
 Oftast tar det lite längre tid för en särskilt sensitiv person att hitta rätt när det gäller såväl studier, yrke som partner. Man byter gärna först några gånger. Och råkar man ut för motgångar tar de ofta hårdare, en kärleksrelation på gymnasiet som slutade på ett tufft sätt kan sätta spår länge. Men när man väl är på rätt plats i rätt miljö blir särskilt sensitiva människor mycket effektiva och högpresterande.

– De ger fantastiskt mycket till såväl andra som sig själva och är oftast oerhört kreativa, noggranna, intuitiva och analytiska.
 Många särskilt sensitiva människor känner sig annorlunda och utanför. Att få veta att det finns något som heter så kan därför vara en stor hjälp. Att inse att det inte är något fel på en själv.

– Däremot kan det vara bra att hitta strategier för att inte drunkna i alla känslor och intryck, säger Martin August.