Blossa utan farlig rök?

Slaget om e-cigarettens vara eller inte vara pågår just nu för fullt inom EU. Anledningen är att den syns i allt fler mungipor som en välkommen hjälp när nikotinabstinensen blir för svår. Säker cigg säger reklamen, farliga bloss varnar experterna.

Saknar du den inre kraften för att sluta röka finns en uppsjö av läkemedel att ta till. En ifrågasatt nykomling är  e-cigaretten som uppfanns i Kina och lanserades i Europa 2006. Den liknar en cigarett, men är batteridriven och fylls med en nikotinvätska som förångas när man andas in.

DEN ÄR INTE GODKÄND av Läkemedelsverket och säljs på internet. Hur många är dock osäkert.
— Enligt Eurobarometer (385) säger en procent av svenskarna att de använder eller har använt e-cigaretter regelbundet, säger Barbro Holm Ivarsson, ordförande för Psykologer mot tobak.
— Det som oroar är att många ungdomar som aldrig rökt provar dem, vilket kan vara en inkörsport till rökning.

AUSTRALIEN, BRASILIEN,  Singapore, och Uruguay har alla valt att förbjuda e-cigaretterna. 
Rökens innehåll varierar, men vanligt är propylenglykol som kan irritera luftvägarna. Enligt Barbro Holm Ivarsson förekommer också cancerframkallande ämnen, främst nitrosaminer. 

Är e-cigaretten bra för att sluta röka?
— Teoretiskt kan man tänka sig det, men det kan också vara tvärtom — att det är lättare att återfalla till vanliga cigaretter, eftersom man behåller vanan.
Det är inte heller säkert att läkemedel och e-cigaretter är den bästa vägen till ett rökfritt liv. En studie (Harvard School of Public Health) visar att personer som använde läkemedel på lång sikt inte lyckades bättre än de som försökte sluta på egen hand.
— Alternativen till läkemedel är välkända av dem som arbetar med tobaksavvänjning, påpekar Lena Lundh på ”Sjuksköterskor mot tobak”. Det finns till exempel smaker som bryter röksuget, som lakrits, menthol och citrus.  Distraktion som ökad fysisk aktivitet är ett annat knep. G

NYFIKEN?
Psykologer mot tobak

TEXT: ROBERT KJESSEL
BILD: THINKSTOCK