Fyra nycklar till mental förändring

För att få ett bättre liv behöver du göra medvetna val. Det hjälper dig på lång sikt, eftersom vi styrs av kortsiktig belöning, säger Titti Holmer som är psykolog och tidigare skrivit boken ”Lycka nu”.
Nu har precis hennes nya bok ”Förändringskoden” kommit ut, som bygger på ny forskning och metoder som KBT och ACT.

Det första steget när du vill förändra något är att observera och beskriva nuet, samtidigt som du jobbar med din förändring. Studera dig själv med hjälp av de fyra nycklarna:

  1. Kropp: Bli medveten om vad du känner i kroppen, låt det vara precis som det är.
  2. Känsla: Vad känner du just nu. Vilka olika känslor har du?
  3. Tanke: Vad tänker du? Bli medveten om hur det du tänker påverkar dig.
  4. Handling: Vad vill du göra och vilka konsekvenser får det på kort och lång sikt?

Gå sedan igenom de fyra nycklarna igen. Till att börja med behöver kroppen vara i balans, ta hand om dina behov av att röra dig, äta och sova. I nästa steg lär du dig att stå ut med jobbiga känslor och acceptera dem.
Sedan frikopplar du dig från dina tankar och inser att de inte är sanningen.
— Sluta tro på dem, som när du tänker att du inte orkar, inte kan eller att du måste göra något direkt. Både dina tankar och dina känslor strävar efter njutning på kort sikt, något som kan göra att du mår mindre bra på lång sikt.

Till sist ser du vad du behöver göra för att leva det liv du vill leva. Vilket beteende ger dig belöning på lång sikt? Sedan gör du det, trots att kanske både tankar och känslor protesterar.

 

Gör dina val medvetet

Hur vill du att ditt liv ska se ut och vad behöver du göra för att nå dit?
Vill du sluta med något?
Träna impulskontroll. Säg stopp, se konsekvenserna av ditt handlande på kort och lång sikt.
Vill du börja med något?
Lär dig stå ut med obehag. Hjärnan vill ha det välbekanta och kommer att protestera. Gör det du vill, trots att det tar emot.

 

3 steg för att stå ut med obehag

Hjärnan protesterar när vi ska förändras, den vill ha det vanliga, det bekväma, på kort sikt. För att lyckas med det du vill kan du behöva stå ut med obehag just nu, för att få belöning längre fram. Följ dessa tre steg när du känner obehag och motstånd.

  1. Namnge och sätt ord på dina känslor.
  2. Stanna kvar i dem och upplev dem.
  3. Påminn dig om att känslor klingar av.