Botoxinjektioner och fillers: Hur påverkar de kroppen?

Att spruta in botox i ansiktet för att släta ut rynkor är ett vanligt skönhetsingrepp, som dessutom kryper allt längre ner i åldrarna. Men vilka risker finns?

Text: Kersti Hilding Hansen
Foto: Getty Images

I kosmetikbranschen injiceras botox framför allt i ansiktets mimiska muskler, alltså de muskler vi grimaserar och visar känslor med. Botoxinjektioner skapar muskelsvaghet och därför förhindras de veck som bildas mellan spända muskler.

Anna Rostedt Punga är professor och överläkare i klinisk neurofysiologi och forskar kring hur muskler både nära och långt ifrån påverkas av botulinumtoxin A.

Orsaken till att Anna Rostedt Punga inledde sina forskningsstudier om botox var att det tidigare bara fanns studier som grundade sig på visuella, subjektiva bedömningar av botox, som rynkdjup och den mimiska förmågan när vi till exempel grimaserar.

LÄS ÄVEN: Fast och slät hy med gua sha – så gör du

Under 2013 inledde hon sin neurofysiologiska forskning, som istället började mäta de effekter som botox verkligen — och mätbart — innebär för ansiktsmusklerna.

— Vi lyckades identifiera ett neurofysiologiskt muskelmått som kunde mäta muskelförtvining och också spridningen till de kringliggande musklerna, säger Anna.

Botox är ett mycket potent läkemedel med en muskelavslappnande effekt. Den vanligaste substansen heter botulinumtoxin typ A och den injiceras direkt in i muskler. Därefter verkar det genom att den partiellt blockerar nervimpulser, vilket i sin tur gör att sammandragningar av musklerna minskar kraftigt.

— Kvinnors ansiktsmuskler är mindre än männens, därför är de lättare att försvaga, säger Anna.

Botox sprider sig lätt i kroppen

Något som framkommit tydligt i Annas studier är att spridningsgraden efter botoxinjektion är större än man tidigare hade trott. Hon har kunnat påvisa att en injektion i ena delen av ansiktet snabbt kan sprida sig till den andra ansiktshalvan.

— Det blir en indirekt effekt på distans i andra muskler i tillägg till de direkta effekterna i den injicerade muskeln. Det där var inte populära fynd, för det sade oss att framför allt läkemedelsindustrin bör reflektera kring hur man bedriver sin forskning. Det räcker inte med att använda de visuella skalorna. Man måste också använda sig av de metoder som mäter verkningsgraden direkt på muskler och nerver.

LÄS ÄVEN: Koppning: Slätare hy och mer lyster med enkel behandling

Syftet med att spruta in botulinumtoxin A är att minska muskelaktiviteten genom att hindra frisättningen av signalsubstansen acetylkolin, och effekten blir lokal muskelsvaghet.

Anna Rostedt Punga, professor och överläkare. Foto: Uppsala Universitet

Eventuella risker med botox

När man sprutar i de muskler som på båda sidor omger Glabella, den så kallade bekymmersrynkan i pannan, blir det en spridningseffekt också till pannans övriga muskler.

— Det besvärliga är att det inte går att förutsäga vilken spridningseffekt det kommer att bli. I studierna använde vi samma mängd läkemedel, men vi såg väldigt olika resultat på individnivå. Det beror bland annat på hur stora muskler en individ har från början.

LÄS ÄVEN: Livsstilsförändringarna som ger dig strålande hud

Det som förvånar Anna är att patienter ofta saknar kunskaper om vad det är man har sprutat in i sin kropp och detsamma gäller faktiskt ibland för utövarna.

— Det gäller att ha en gedigen kunskap om exakt hur och var en injektion ska placeras för att undvika en spridningseffekt. Det är stora skillnader mellan att injicera under huden, i fettet eller direkt i muskeln. Och också i muskeln kan det uppstå lokaliseringsproblem.

Fick hängande mungipa efter injektion vid ögat

Var i ansiktet är det mest känsligt att injicera botox?

— I de så kallade ”kråksparkarna” kring ögonen. Runt ögat är musklerna otroligt små och tunna. I en av våra publikationer rapporterar vi om en äldre kvinna som fick en hängande mungipa efter att hon fått en injektion med en otroligt liten dos invid det ena ögat.

Exakt en vecka efter behandlingen inträdde påverkan på kvinnans munmuskel. Det här, menar Anna, visar att läkemedlet kan spridas ganska långt.

— Ju mindre muskler man har och ju större dos som används, desto större är risken för spridningseffekt längre ifrån. Hals- och nackområdet är också känsliga partier som kan ge spridning till svalgmusklerna. Man får då svårt att svälja.

LÄS ÄVEN: Ansiktsyoga: Få slätare hy på naturlig väg

De biverkningar av kosmetisk behandling som kan likna neurologiska sjukdomar är hängande ögonlock, dubbelseende, svårigheter att svälja och svaghet i nacken. Injektioner med botox i pannan, vid bekymmersrynkan och kring ögonen kan orsaka liknande symptom.

— Det är av största vikt att man som patient alltid är noga med att berätta för sin läkare att man har fått botoxinjektion. Jag vet att det kan finnas ett stigma kring att vara ärlig med det, men det är livsavgörande att vara det så att man kan få rätt hjälp ifall man får biverkningar.

Allt fler injecerar botox av estetiska själ

Det har skett en stor ökning inom de neurologiska medicinska användningsområdena. Numera behandlas huvudvärk/migrän med botox, men framförallt har ökningen skett bland de patienter som vill ha kosmetisk korrigering av framförallt rynkor.

Hur lång tid sitter effekten kvar efter en botoxinjektion?

— Vi mäter hur bra musklerna kan aktiveras. Normalt sett sitter effekten kvar i tre till sex månader, men vi har också kunnat mäta framförallt gällande bekymmersrynkan en kvarvarande effekt på 40 procent också efter sex månader.

Läkemedlet har alltså en långvarig effekt, och gör man en ny injektion inom intervallet sex månader spär man på den effekten ytterligare. Varje injektion försvagar muskeln.

LÄS ÄVEN: Gua sha ger huden ny energi: Enkel behandling att göra hemma

— Lokal muskelsvaghet förhindrar frisättningen av signalsubstansen acetylkolin, som finns bland annat i synapserna mellan nerver och muskler. Acetylkolin krävs för att aktivera muskler, som när du vill rynka pannan eller skratta. Då sker det signaler mellan signalsubstansen och musklerna som vill dra ihop sig. Det botox gör redan inom två dygn efter behandling är att hindra den processen, det sker en kemisk denervation som innebär att musklerna inte får några signaler och då börjar de sakta förtvina.

Oberoende av dosen sker de här reaktionerna i kroppen. Resultatet blir snart att det exempelvis inte längre går att använda musklerna som styr bekymmersrynkan. Vi kan inte längre visa med vårt ansikte hur vi känner.

— Det blir också en sekundär försvagning i och med att vi inte använder musklerna. De förväntade, kroniska muskelförsvagande effekterna som kan bestå längre än sex månader har vi ingen riktig koll på. Den forskning som har gjorts på kosmetiska ansiktsbehandlingar har en uppföljning på maximalt tre år. Längre studier saknas. Vi vet inte vad som händer på sikt, men teoretiskt leder botoxbehandlingar till kronisk muskelförsvagning.

Långvariga effekter av botox

Anna tar ett exempel som kan ge en fingervisning om hur långtidseffekterna kan te sig: Det finns trots allt levande exempel i vår omvärld på hur det kan se ut i ansiktsmusklerna efter många års behandling med botox.

LÄS ÄVEN: Få mjuk hud med oljor som du hittar i skafferiet

— Jag brukar ta upp skådespelerskan Nicole Kidman som exempel. Hennes utseende brukar beskrivas som ”plastansikte”, med svårigheter att använda mimiken. Det är just det som händer på sikt. Ansiktsmusklerna innehåller mindre mottagare för acetylkolin jämfört med andra muskler och tyvärr är det därför svårt att återhämta funktionen i just ansiktsmusklerna.

Ansiktsmusklerna är väldigt speciella. Att använda botox i förebyggande syfte är helt galet, menar Anna, för det fungerar inte. Det här är något hon gärna vill förmedla till unga kvinnor som hon har sett exempel på tror att det går att förhindra att rynkor senare i livet ska uppkomma.

Överläkarens råd och insikter

  • Botox är ett nervgift och ska också ses som ett sådant. Man behöver ha respekt för dess kraft.
  • Den som ändå väljer att av medicinska eller kosmetiska skäl använda botox ska vända sig till en seriös utövare.
  • Botox är ett potent läkemedel som kan vara till hjälp vid medicinska åkommor kopplade till onormal muskelspänning.
  • Om man får biverkningar som kan bero på botox måste man vara ärlig med det i alla kontakter med vården. Annars riskerar man onödiga utredningar eller fel behandling.
  • Den långsiktiga effekten av återkommande botoxinjektioner är att man blir oförmögen att använda de mimiska musklerna i ansiktet. Risken är att deras funktion aldrig kommer tillbaka.

LÄS ÄVEN: Läk kroppen och få finare hud – med hjälp av ansiktszonterapi

Skillnaden mellan fillers och botox

Det här är fillers

Fillers består av stabiliserad hyaluronsyra som finns naturligt i människans kropp.

Det här är botox

Botox är ett potent läkemedel som innehåller botulinumtoxin typ A och är ett muskelavslappnande medel.

Vanligaste områdena att injecera botox

De ansiktsmuskler som är vanligast att spruta med botox inom kosmetikbranschen är:

● Korrigering av bekymmersrynkan genom injektion i de kringliggande procerus- och corrugator-musklerna.

● Horisontella rynklinjer i pannan som orsakas av spänning i frontalismuskeln.

● Kråksparkar kring den laterala delen av ögonen på grund av spän-
ning i orbicularis-oculi-muskeln.

● Rynkor kring munnen som beror på spänning i orbicularis-oris-muskeln.

LÄS ÄVEN: Så länge håller smink, hudvård och hårprodukter

Så här säger IVO om estetiska injektionsbehandlingar

Sommaren 2021 infördes en ny lag som innebär att den statliga myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tillsyn över alla verksamheter som erbjuder estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar.

Det finns i nuläget 1 555 aktörer som ger injektionsbehandlingar med botox och fillers på den svenska marknaden och som ingår i vårdgivarregistret.

Sedan lagen tillkom har 33 fall åtalsanmälts. Daniel Lilja är avdelningschef inom IVO och menar att det är viktigt att veta att man som konsument har ett eget ansvar trots att lagen har skärps som en del i att minska riskerna som föreligger då en människa väljer att låta penetrera hudkostymen.

– Det kommer hela tiden in nya anmälningar och mitt råd är att om en behandling låter för bra för att vara sann, då är det förmodligen så, säger Daniel Lilja.

Det finns en checklista på IVO:s hemsida som är bra att gå igenom punkt för punkt innan man bestämmer sig för att anlita en viss aktör.

– Tänk på att det finns vårdgivare inom den här sektorn som är både okunniga och oseriösa, men om checklistan är tillgodosedd på alla punkter är det en indikation på att aktören är legitimerad och ansvarsfull.

Till och med maj månad 2022 har det till IVO inkommit 1 700 upplysningar om estetiska behandlingar. Som patient kan du alltid kräva att få korrekt information på förhand. Det är bra att veta att den som ska utföra behandlingen måste vara legitimerad, exempelvis som läkare eller sjuksköterska.