Endast med klimaträttvisa kan vi uppnå fred

Hela denna artikel är ett annonssamarbete med Act Svenska kyrkan Klimatkrisen påverkar oss alla på olika sätt, men i vissa områden är klimatförändringarna mer påtagliga än i andra. På miljöcentret The Environmental Education Center i Palestina arbetar man för ökad klimaträttvisa genom att utbilda och driva opinion i frågan – bland annat inför klimattoppmötet i...

Hela denna artikel är ett annonssamarbete med Act Svenska kyrkan

Klimatkrisen påverkar oss alla på olika sätt, men i vissa områden är klimatförändringarna mer påtagliga än i andra. På miljöcentret The Environmental Education Center i Palestina arbetar man för ökad klimaträttvisa genom att utbilda och driva opinion i frågan – bland annat inför klimattoppmötet i Glasgow.

I Beit Jala i Palestina ligger sedan 30 år miljöcentret The Environmental Education Center (EEC) som är en oväntad kontrast i ett område som präglas av konflikter och krig. Det startades på initiativ av den lutherska kyrkan och stöttas av Act Svenska kyrkan och arbetar för att öka miljömedvetenheten hos det palestinska folket.

Klimaträttvisa krävs för att få fred

Simon Awad är direktor på EEC och en riktig eldsjäl när det kommer till klimatfrågan. Han berättar att centret har många olika syften, men att allting utgår från samma sak – miljön och klimatet. 

– Förutom att arbeta för miljön och den biologiska mångfalden så är vårt mål att skapa förutsättningar för långsiktig fred. Och för att uppnå fred krävs klimaträttvisa, säger han.

Han förklarar att klimaträttvisa innebär att alla människor får samma rätt till naturresurser, näringsrika livsmedel, rent vatten och hållbar försörjning.

– Vi vill göra fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen och bygga fred genom att hjälpa människor att förstå problemen omkring dem och ge dem verktyg att ändra på sådant de tycker är fel i samhället, säger han. 

Simon Awad, direktor på EEC. FOTO: Simon Awad/EEC.

Militära konflikter har stått i vägen för klimatarbetet i landet, trots att klimatrelaterade katastrofer utgör en allt större fara för folket i Palestina. Många gamla vattenkällor har blivit förorenade eller torkat ut. Muren som går genom Västbanken hindrar inte bara rörelseutrymmet för palestinier, utan begränsar också vilda djurs naturliga vandringsvägar till parningsområden. I takt med att situationen förvärras är utbildning om miljö och aktivism avgörande för att bevara och skydda hotade områden. Först när det finns rättvisa i landet kommer det att finnas möjligheter att arbeta för fred, menar Simon.

EEC utbildar och förenar människor

The Environmental Education Center vill skapa en tillflyktsort där människor kan träffas, dela idéer och uttrycka sig. De håller i konferenser, workshops och föreläsningar om de problem världen står inför och hur de kan bekämpas på ett konstruktivt sätt. Simon anser att det första steget mot en fredlig och hållbar värld är att skapa en gemenskap och en enad kunskapsgrund, vilket kan vara svårt i ett område som är ärrat av politisk kamp och våldsamheter. Samtidigt är den här delen av världen en plats där klimatsituationen blir alltmer kritisk snabbt.

FOTO: Simon Awad/EEC.

– Jag tror att vi skulle kunna göra fantastiska saker om alla trosriktningar gick samman för att arbeta med klimatfrågorna, säger Simon. Särskilt här där de religiösa ledarna är högt respekterade och lyssnas på.

ECC har därför bjudit in företrädare för olika religioner till gemensamma workshops. Många var skeptiska till varför de skulle vara med, men Simon och hans kolleger förklarade att allt handlar om att värna skapelsen.

– Om de bryr sig om den skapelse Gud gett oss så är det helt nödvändigt att vi alla tar ansvar för att bevara den för våra barn, menar han.

Genom att försöka väcka en känsla av personligt ansvar hoppas Simon att människor blir mer villiga att skapa miljövänliga förändringar i vardagen, som är viktiga för landets ekonomiska stabilitet men också för varje människa. Utan tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter, som rent vatten, kommer palestinierna inte kunna driva på om fred och rättvisa.

FOTO: Simon Awad/EEC.

Med hopp om klimattoppmötet i Glasgow

Samtidigt inser Simon han att det behövs globala förändringar och han hoppas på att få se sådana på klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november.

– Jag hoppas på en politisk atmosfär där ledarna kan komma med hopp. Jag tror att många av oss bor på platser som antingen kommer ligga under vattenytan snart, eller vara helt uttorkade, vilket kommer bidra till ökad fattigdom och hunger. Vill ledarna verkligen ha hållbarhet så måste de arbeta för klimaträttvisa, avslutar Simon.

Tillsammans med kyrkor över hela världen och människor som Simon arbetar Act Svenska kyrkan med att skapa opinion inför det globala klimattoppmötet. Världens ledare måste våga fatta de beslut som krävs för att morgondagens barn och barnbarn ska få leva i en hållbar värld med rättvisa och fred. Det skulle inte bara gagna befolkningen i nuvarande konfliktzoner, utan i slutändan även hela jordens befolkning. För att människor ska orka kämpa för fred krävs klimaträttvisa. Agera du också.

Act Svenska kyrkans namninsamling

Inför det stora klimatoppmötet COP26 i Glasgow i november höjer Act Svenska kyrkan och den globala ACT-alliansen sin röst ytterligare för ambitiösa klimatåtagande som tar nödläget på allvar. I en gemensam namninsamling lyfter de fem krav till världens ledare. Namninsamlingen lämnas sedan över på plats i Glasgow.

Om Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet. Allt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och i det arbetet inkluderas effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete samt förändring genom påverkan.

Som en del av ACT-alliansen, Action by Churches Together, ingår Act Svenska kyrkan i ett globalt samarbete mellan kyrkor och trosbaserade organisationer som tillsammans utgör en av världens största biståndsaktörer.  Act Svenska kyrkan har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Vill du veta mer? Besök www.svenskakyrkan.se/act