Risk för spelproblem i lågkonjunktur – men inga tecken på ökatriskspelande

Annons från Goplay.se. Åldergräns: 18 år för spel online och 20 år för att besöka fysiskt kasino. Spelar du för mycket? Besök stödlinjen.se. Spel om pengar har blivit alltmer populärt bland svenskarna på senare år. De flesta spelar för underhållningens skull, men oavsett anledning finns en potentiell baksida att ta hänsyn till: risken för att utveckla...

Annons från Goplay.se. Åldergräns: 18 år för spel online och 20 år för att besöka fysiskt kasino. Spelar du för mycket? Besök stödlinjen.se.

Spel om pengar har blivit alltmer populärt bland svenskarna på senare år. De flesta spelar för underhållningens skull, men oavsett anledning finns en potentiell baksida att ta hänsyn till: risken för att utveckla ett spelproblem.

Ett spelproblem kan ha många kännetecknen, men handlar i grund och botten om att man tappat kontrollen över sitt spelande. Tappad kontroll kan innebära stor negativ inverkan på ens relationer, ekonomi och arbete. Detta i sin tur påverkar ofta hälsan, såväl den fysiska som psykiska. Stress, oro och ångest är tre vanliga symtom.

Enligt Folkhälsomyndigheten, som baserar sin information på en undersökning från Swelogs, är det i dag omkring 0,5 procent av svenskarna som lider av spelproblem. Andelen svenskar som har en förhöjd risk för spelproblem uppgår till 0,8 procent.

Så arbetar svenska casinon för spelarnas säkerhet

I takt med att spel om pengar lockar fler svenskar har landets spelmarknad tagit till krafttag för att minska risken för att spelare utvecklar spelproblem. Detta inte minst genom att införa en svensk spellicens år 2019. Samtliga spelbolag som vill rikta sig mot svenskar måste ansöka om och godkännas licensen, som innehåller strikta krav på bolagen i syfte att öka konsumentskyddet.

Svenska casinon – eller Swish casino som de också kallas i och med att det är de enda spelsidorna som får erbjuda Swish som betalningsmetod – är bland annat skyldiga att vara direktanslutna till Spelpaus. Via avstängningsregistret kan man spärra sig från allt spel om man upplever det vara svårt att kontrollera sitt spelande.

Därtill ska spelare sätta maximala insättningsgränser per dag, vecka och månad. Spelbolagen är också skyldiga att efterleva omsorgsplikten, vilket innebär att de ska följa sina spelares vanor och ingripa med lämplig åtgärd om man bedömer att det behövs. Samtliga regler finns till för att spelarna ska erbjudas en så säker spelmiljö som möjligt.

Spelproblemen och ohälsan kan öka i ekonomiskt dåliga tider

Trots att konsumentskyddet på svenska casinon bedöms vara högt kan risken för spelproblem nu komma att öka. Detta menar Folkhälsomyndigheten, som pekar på det rådande ekonomiska läget som huvudsaklig anledning.

Enligt myndigheten är arbetslöshet, psykisk ohälsa och ekonomisk stress tre tydliga riskfaktorer för att utveckla ett spelproblem. Dessa är samtliga tre konsekvenser som kan uppstå ur den lågkonjunktur som Sverige nu befinner sig i.

Svt Halland har talat med Magnus Olausson som är ordförande för Spelberoendets riksförbund. Olausson menar att den ökade risken för spelproblem i sin tur innebär att den psykiska ohälsan bland befolkningen man komma att gå i samma riktning. Detta då psykisk ohälsa är en vanlig konsekvens av att förlora kontrollen över spelandet.

Inga tecken på ökat riskspelande

Den svenska spelmarknaden följer nu noggrant hur situationen utvecklar sig, dels för att förstå spelarnas beteenden, dels för att kunna ingripa med lämpliga, förebyggande åtgärder. Statliga Svenska spel är en av de aktörer som nu analyserat om, och i så fall hur, spelarnas beteende förändrats under den senaste tiden.

Enligt bolagets analys, som baseras på statistik från januari och februari månad 2023, har riskspelandet inte ökat bland spelarna – utvecklingen har i stället gått i motsatt riktning. Svenska spel menar att de kunder som tidigare uppvisat tecken på riskfyllt spelande har lagt mindre pengar på sitt spelande i år jämfört med samma period under 2022. Detta är särskilt tydligt bland de som spelar på online casino.

Bjuder in till rundabordssamtal för att diskutera situationen

Med anledning av Folkhälsomyndighetens varning, och det faktum att fler hushåll lever under ekonomisk press, har finansmarknadsminister Niklas Wykman i mars månad bjudit in till rundabordssamtal. Detta för att diskutera vilka konsekvenser det ekonomiska läget kan ha på spelmarknaden och spelarnas hälsa, samt om åtgärder behövs.

Till samtalet bjöd Wykman in forskare inom spelproblematik samt experter från bland annat Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen, den sistnämnda vars uppgift är att se till att den svenska spelmarknaden är säker.

Vad parterna kom fram till under samtalet är ännu inte känt. Det som dock kan konstateras är att landets spelmarknad tar spelarnas hälsa på stort allvar, och gör sitt yttersta för att minimera riskerna för att spelandet ska resultera i negativa konsekvenser.

Dystra tider kan leda till ökad folkhälsa

Samtidigt som Folkhälsomyndigheten menar att spelproblemen kan komma att öka finns också röster som menar att lågkonjunkturen kan ha positiv effekt på svenskarnas hälsa. En av dessa är krönikören och författaren Anna Björklund. Enligt Björklund har tidigare dystra tider lett till ökad folkhälsa och större förståelse för andras problem.

Att lågkonjunkturen tar stor plats i samhällsdebatten kan därtill komma att innebära att fler analyserar sitt eget beteende. Detta kan i sin tur resultera att de som vet med sig spelar på ett riskfyllt sätt, eller har en tight budget att anpassa sig efter, drar ner på sitt spelande. Något som kan vara en av anledningarna bakom att många av de som uppvisat tecken på riskfyllt spelande lagt mindre pengar på spel i år.

Annons från Goplay.se. Åldergräns: 18 år för spel online och 20 år för att besöka fysiskt kasino. Spelar du för mycket? Besök stödlinjen.se.