Ny lovande metod kan behandla IBS – med postbiotika

Hälsa avgörs i hög grad av hur tarmfloran och tarmslemhinnan fungerar. En ny studie från Linköpings Universitet visar att behandling med postbiotika kan öppna upp för nya lovande sätt att behandla orsaken till tarmproblem som vid IBS.

Annons från ReFerm

Postbiotika utgörs av bland annat av näringsämnen som bildas vid en mikrobiell fermentering av livsmedel och är främsta komponenter för att bygga en robust tarmflora och tarmslemhinna.

Genom att tillföra ett högkoncentrerat postbiotikum till tarmen kan den befintliga tarmfloran och tarmslemhinnan förbättras. Därmed kan risken för angrepp på tarmbarriären och läckage genom tarmbarriären reduceras. Läckande tarmvägg anses vara en av de viktigaste faktorerna bakom svårbehandlade tarmproblem som IBS, irritabel tjocktarm, men till synes också medverkande till många andra folksjukdomar som bland annat hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, vissa former av cancer och depression.

Svensk forskargrupp har analyserat ReFerm

En forskargrupp vid Linköpings Universitet har i en ny studie analyserat verkningsmekanismen av ReFerm, som är ett högkoncentrerat postbiotikum, i en studie på 30 patienter med måttlig till svår IBS. Studien lades upp som en blind randomiserad experimentstudie där deltagarna fick antingen ReFerm eller placebo. Före och efter behandlingen gjordes biopsier i tarmväggen där bland annat genomsläppligheten i tarmbarriären kontrollerades.

Resultaten öppnar, enligt forskarna, för ett lovande angreppssätt i behandlingen av IBS men betonar samtidigt att det behövs ytterligare studier av de underliggande mekanismerna bakom den postbiotiska effekten och kliniska studier på hur effektiv behandlingen är.

Den högkoncentrerade postbiotiska produkten som användes i studien, ReFerm, har utvecklats av Hans Israelsen, PhD i bakteriell genetik i bolaget Nordic Rebalance AB. Hans Israelsen har i 15 år studerat det komplicerade och livsviktiga samspelet i magens tarmflora och hur den och tarmslemhinnan påverkas av vad vi äter.

– Nya forskningsstudier visar att olika sorters dieter har skiftande effekt för personer som lider av IBS. För dem med en tarmflora i obalans har det hittills inte riktigt funnits något preparat eller metod som ger en bestående reduktion av tarmproblemen. Behandling med postbiotika syftar till att stärka den egna tarmfloran och har därmed förutsättningar att bli mer varaktigt effektiv. Med en tarmflora, som arbetar i synergi med kroppen, minskar risken för att tarmbarriären ska försvagas och ska släppa igenom mikroorganismer. Därmed kan inflammationsrisken även minskas.

Studien är publicerad i Frontiers in Nutrition och finns läsa i sin helhet här.

Vill du veta mer om studien? Kontakta fraga@nordicrebalance.com

Ditt första steg mot en lugnare mage

Upptäck hur ReFerm som visat lovande resultat i behandlingen av IBS och stärkandet av tarmfloran kan hjälpa dig också.

Nu kan du testa ReFerms rabatterade prova-på paket i 12 dagar. Klicka här för att läsa mer.