Hjälp till att bryta en skadlig tradition – för en ljusare framtid för världens barn

Legenden om Lucia berättar om en flicka som vägrade bli bortgift. Än idag kämpar många flickor mot traditioner som fråntar dem deras rättigheter – gamla traditioner som det är hög tid att bryta. Och du kan vara med och bidra till det.

Foto: True North/ Ikon

Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv.

Lucia levde på Sicilien mellan år 286 och 304. Hon blev bortlovad för att gifta sig redan som ung flicka, precis som många flickor blir än idag runt om i världen. Lucia stod upp för vad hon trodde på och för rätten till sin kropp. Det sägs att hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, och för det straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv på bordell.

Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt när hon trotsade samhällets normer – normer som lever kvar än idag.

Över 30 000 flickor gifts bort varje dag

Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag gifts över 30 000 flickor bort.

Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter att utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen rätt att äga varken mark eller egendom, ha ett eget bankkonto eller rösta. De har alltså inte möjlighet att fatta beslut beslut som rör deras liv eller kropp, utan är helt beroende av männen. Denna beroendeställning leder till stort lidande och ohälsa.

Act Svenska kyrkan gör skillnad

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att långsiktigt förändra, bland annat genom att utbilda kring farorna med könsstympning, påverka för att förbjuda barnäktenskap och stötta projekt för att flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om att bryta tabun som rör jämställdhet och sexualitet och stå upp för alla människors lika värde och rättigheter – precis som Lucia stod upp för sina.

För att nå förändring är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från orättvisa normer, värderingar och traditioner, eftersom religiösa ledare har betydligt högre förtroende hos folket än vad politiker och myndigheter har. Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande. Det ger Act Svenska kyrkan, tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga, möjlighet att arbeta för mer rättvisa samhällen där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället.

Foto: Christy Jennifer/Ikon

Act Svenska kyrkan stöttar även lokala initiativ som bidrar till förändring. För att undvika barnäktenskap satsar Act Svenska kyrkan bland annat på att utbilda föräldrar och barn om hälsorelaterade faror med barnäktenskap. I Indien, där 1,5 miljoner flickor gifts bort varje år, stöttar de bland annat tonårsgrupper där flickor får lära sig om riskerna med att gifta sig och få barn för tidigt. Flera av flickorna är dessutom ambassadörer och sprider vidare kunskapen de får från träffarna till andra vänner – en kunskapsspridning som är en viktig del för att få ett slut på skadliga traditioner.

Din gåva gör skillnad!

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Mellan första advent och trettondag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling – för allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. Vill du också bidra? Swisha din gåva till 900 1223.

Läs mer om Julinsamlingen Bryt en tradition – Act Svenska kyrkan.

Alla bidrag gör skillnad, stora som små. Här är några exempel på vad ditt bidrag kan ge.


Workshop mot barnäktenskap – 750 kronor
750 kronor räcker till att 25 tonårsflickor i Indien kan delta på en dagsworkshop om farorna med barnäktenskap. Tillsammans blir de starka och kan stå upp för sin rätt att inte giftas bort.

Kurs om könsroller – 360 kronor
360 kronor räcker till kursmaterial om könsroller för åtta pojkar i Guatemala. Genom gruppövningar lär sig pojkarna att utmana machokultur och bana väg för ett samhälle utan könsrelaterat våld.

Familjerätt: Juridisk hjälp – 150 kronor  
Jämställda lagar, och kunskap om dessa, behövs för att säkerställa att barn inte gifts bort och att flickor och pojkar har samma rätt att ärva och äga mark. 150 kr räcker till familjerättsutbildning för en person i Palestina. 

Om Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet. Allt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och i det arbetet inkluderas effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete samt förändring genom påverkan. 

 Act Svenska kyrkan har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

 Läs mer om Act Svenska kyrkans julinsamling här!