Vansbrosimmet miljömärkt!

– Det här är ett första steg och ett sätt att få en struktur på miljöarbetet i organisationen, säger Börje Carlsson som är ansvarig för miljöfrågorna på Vansbrosimningen.
Miljömärkt Event skapades av Stiftelsen Håll Sverige Rent 1999 och är en bred miljömärkning som i första hand fokuserar på nedskräpning i olika former.
– Att Vansbrosimningen är godkänt som ett Miljömärkt Event innebär att arrangörerna tar ett ansvar för miljön utöver vad som krävs av dem, säger Anna Linusson, VD på Håll Sverige Rent.

När det gäller Vansbrosimningen har arbetet med miljömärkningen bland annat handlat om att välja miljömärkta produkter och tjänster, samt att det finns en bra hantering av sopor. Vansbrosimningen uppmuntrar också till kollektivt resande och samåkning, vilket är ett arbete som kommer att fortsätta.
Informationen om miljöarbetet håller nu på att spridas inom organisationen via funktionärsföreningarna.