Diabetes

Vanliga missuppfattandet om typ 1-diabetes: ”Du kan inte äta dig frisk”

Ungefär 50 000 svenskar lever med typ 1-diabetes, en autoimmun sjukdom som ofta blandas ihop med typ 2-diabetes. Men skillnaderna är stora och ökad kunskap är därför viktigt för att undvika missförstånd och fördomar. Text: Linda UnnheimFoto: Getty Images De flesta personer med typ 1-diabetes råkar ut för dem någon gång. De välmenande, men felaktiga…