Stress

Så påverkas huden av stress

Långvarig stress inverkar både på hälsan och välmåendet. Men även huden påverkas och skadas av en alltför uppskruvad tillvaro.