Mobbning orsak till den sjuka jobbstressen

Jobbstress, liksom mobbning på jobbet, är förödande för såväl de drabbade individerna, som för hela samhället. Det är dags att förstå allvaret med vuxenmobbning, skriver Linda Mathiasson.

Jobbstressen liksom mobbning på jobbet är inte bara förödande för de individer som råkar ut för den utan också för samhället i stort. Den sjuka jobbstressen sägs kosta samhället 35 miljarder årligen. Den summan  gör oss fundersamma över om vuxenmobbningen är inräknad, eftersom mobbning på jobbet har sagts kosta 40 miljarder om året. 

Mobbning är ett gigantiskt folkhälso- och samhällsproblem som varje år slår ut individer från sina arbetsplatser. Och trots att det inte är den mobbade som gjort något fel så är det hon/han som tvingas lämna. Det är tillräckligt traumatiskt att bli utsatt för mobbning, så att i den vevan också bli av med jobbet ger en slags dubbel utsatthet. Men eftersom det är svårt att lyfta psykosociala arbetsmiljöfrågor som mobbning på jobbet, så lyfts sällan dessa frågor.

Jag är medveten om att det har kommit en ny arbetsmiljöföreskrift om psykosocial arbetsmiljö där kränkande särbehandling/mobbning ingår, men jag vet också att det tidigare fanns en föreskrift som enbart rörde denna fråga och att den sällan var till hjälp för den som mobbades på jobbet – och det är runt 420 000 personer årligen som utsätts för vuxenmobbning. 

Förhoppningsvis kommer denna föreskrift att göra skillnad men jag skulle helst se en heltäckande mobbningslagstiftning som gör att den som mobbar, oavsett var mobbningen sker någonstans, är den som ska bevisa att det inte är mobbning. Och att det är den som mobbar som tvingas sluta och på så sätt får stå sitt kast. 

Så för att motverka den sjuka jobbstressen behöver också mobbning motverkas och vi hoppas att våra beslutsfattare förstår allvaret med mobbning. För så länge vuxna mobbar, så länge kommer också barn- och nätmobbningen att finnas kvar.  

Linda Mathiasson

Ordförande Steg för steg, för en bra psykosocial miljö, samt socionomstudent