Barn ratar grönt och rör sig för lite

11 000 barn har tillsammans med sina föräldrar svarat på frågor i årligen återkommande Pep-rapporten – och resultatet visar att det finns en hel del att jobba med vad gäller barn och ungdomars mat- och motionsvanor.

Generation Pep startades av det svenska kronprinsparet med syftet att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Med stöd av Hjärt-Lungfonden har de nu gjort en stor undersökning bland svenska barn och ungdomar och deras vårdnadshavare – en undersökning som resulterat i den så kallade Pep-rapporten 2019. I denna framkom bland annat följande:

  • Flickor rör sig mindre än pojkar och tonåringar mindre än yngre barn.
  • Endast fyra av tio barn har angett att de äter grönsaker varje dag.
  • En fjärdedel av barnen uppger att de endast har idrottsundervisning en gång i veckan.
  • Mer än var femte 7-9 åring sitter tre timmar eller mer framför skärm varje dag utanför lektionstid.
  • Barn till aktiva föräldrar rör sig mera.

Carolina Klüft är verksamhetschef på Generation Pep och så här kommenterar hon resultatet:

– Rapporten är både ett viktigt verktyg för fortsatt forskning på området, men även för att nu kunna sätta in konkreta åtgärder. Det är dags att gå från ord till handling och för hela samhället att ta ansvar och visa ledarskap när det gäller våra barn och ungas hälsa. Deras barndom går inte i repris.

Marie Löf är forskningshuvudman för Pep-rapporten 2019:

– Pep-rapporten 2019 bekräftar bilden från flertalet andra studier att barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter ofta för lite av det som kroppen mår bra av, och för mycket av sådant som inte främjar god hälsa. Vi kan också se att hälsan idag inte är jämlik utan att faktorer som kön, socioekonomi och ålder, spelar stor roll för barn och ungas hälsa, säger hon i ett pressmeddelande.