Fibromyalgi – den kroniska smärtan som inte tas på allvar

Fibromyalgi är den osynliga sjukdomen som ingen verkar ta på allvar – men som ändå är så verklig för alla som lever med den. Mer forskning och kunskapsspridning krävs därför, skriver Tamara Miranda.

Handen på hjärtat, hur många vet vad fibromyalgi egentligen är? Om svaret är att du inte vet, så är du verkligen inte ensam om detta. Här reder vi ut begreppet och de vanligaste symtomen.

Text: Tamara Miranda Foto: Getty Images

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av en långvarig (minst 3 månader) utbredd smärta i huvudsak kroppens muskulatur, men det är mycket vanligt att även ledsmärta förekommer. I dag uppskattas det att ca 250 000 personer är drabbade av fibromyalgi (FM) i Sverige, 9 av 10 drabbade är kvinnor, även om det idag blir allt vanligare att även män drabbas.

Fibromyalgismärtor varierar och vandrar ständigt i kroppens hela vävnad och ibland från den ena dagen till den andra och ibland till och med från stund till stund vilket också försvårar vardagen enormt mycket för den som lever med fibromyalgi. Det är svårt och ibland t o m omöjligt att planera sin dag på förhand då dagsformen och även stundens form får avgöra vad som är möjligt och inte. Fibromyalgi har ofta ett skovförlopp där smärtorna under skov är intensivare än annars.

Vanliga symtom på fibromyalgi

Det finns en mängd olika smärtsymtom vid fibromyalgi, de varierar stort från person till person vilket också är väldigt viktigt att betona, men mycket vanliga symtom är:

 • Smärta i ryggens ländryggsmuskulatur, många gånger med extremt känsliga smärtpunkter s.k tender points (TP) i ryggen och ofta mellan skulderbladen, i skulderbladen och axlarna, nacksmärta är också väldigt vanligt.
 • Svår huvudvärk.
 • Magproblem och kramper.
 • Smärta i fingerleder/tåleder, kalla fingrar/tår.
 • Yrsel, balansproblem, ångest och panikattacker.
 • Illamående
 • Stor överkänslighet för beröring.
 • Torra slemhinnor
 • Kognitiva symptom kan finnas, som t ex sämre minne och koncentration, förvirring, det kan ibland vara svårt att finna orden som man söker.
 • Trötthet och utmattning.
 • Ofrivilliga muskelryckningar/spänningar och muskelkramper, vanligt nattetid i t ex vadmuskulaturen.
 • Stor känslighet för väderomslag (vind, fukt, kyla)

Vid fibromyalgi skapas också ofta en ond spiral på grund av smärtan och den stress som symtomen skapar, vilket i sin tur enbart leder till mer smärta, mer trötthet/sömnsvårigheter, ångest och ofta ett behov av smärtstillande och/eller ångestdämpande mediciner.

Vid fibromyalgi så är det också vanligt att ha domningar, stickningar, krypningar, sveda och bränningar i vävnaden, detta även utan att någon nervskada finns. Vissa tester och undersökningar kan göras men en röntgen eller ett blodprov visar inte om fibromyalgi kan vara ett faktum eller ej, vilket leder till att det kan vara väldigt svårt för en fibromyalgipatient att få sin diagnos fastställd. Det är också vanligt att få en feldiagnos.

Tas inte på allvar

Många fibromyalgidrabbade har genom åren setts som hypokondriska och inbillningssjuka med sina långvariga smärtsymptom och med den ständiga varierande smärtan som fibromyalgi ger.

En ytterligare anledning till att många fortfarande inte blir tagna på allvar eller att tillräckligt mycket inte görs i ämnet kan vara att 9/10 drabbade är kvinnor. Det görs forskning kring fibromyalgi men det behövs forskas mer i ämnet och en större och bredare kunskap och förståelse för fibromyalgi behöver spridas, inte minst för att vi idag inte bestämt vet vilka orsaker som ligger bakom detta kroniska smärttillstånd.

Att dels ha sina smärtsymptom och även kanske behöva strida för att få sin diagnos fastställd eller för att få hjälp eller bara för att helt enkelt bli trodd och tagen på allvar hos sin omgivning, läkare, arbetsgivare, försäkringskassa, försäkringsbolag, m.m. kan ta stor kraft och energi. Man glömmer ofta bort att smärta är en subjektiv känsla och det är den som har smärtan som vet hur denna känsla är, ingen annan.

Det är inte heller ovanligt att fibromyalgi och reumatism går hand i hand. Det finns idag inget botemedel mot fibromyalgi utan behandlingen går idag ut mycket på att lindra de smärtsymptom som faktiskt finns, detta är något som vi på Welltours jobbar med dagligen och med alla människor som kommer hit till oss på Gran Canaria för att få hjälp.

Lindra besvären på egen hand

Lättare fysisk aktivitet där fokus ligger på rörlighetsträning, avslappningsövningar-/tekniker, massage anpassat efter klientens behov och ett varmt och torrt klimat är exempel på behandling som kan lindra och åtminstone hjälpa för stunden. Att även som privatperson och i grupp få möjligheten att träffa andra i liknande situation som en själv är väldigt viktigt och får heller aldrig underskattas. Att få medvetenheten om att man inte är ensam, att få utbyta erfarenheter och att kunna stötta, hjälpa och informera varandra är ovärderligt.

Ämnet behöver lyftas och höjas ytterligare, för trots att fibromyalgi inte är synligt så finns den och gör den inte mindre verklig för alla de kvinnor och män som faktiskt lever med fibromyalgi.

Vill du läsa mera om fibromyalgi så rekommenderas starkt svenska fibromyalgiförbundets hemsida, fibromyalgi.se.

Källor: fibromyalgi.se, niams.nih.gov (National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases), fibrocenter.com

Tamara Miranda, Koordinator, Welltours

www.welltours.se