Kan bebisdoft bota depression?

Johan Lundström är luktforskare på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Tillsammans med sina kollegor har han låtit 30 kvinnor lukta på mössor som burits av nyfödda, samtidigt som deras hjärnor undersöktes med magnetkamera.

Förhoppningen var att upptäcka att bebisdoften gav en positiv effekt på hjärnans belöningscentrum och att den gjorde kvinnorna lugnare och gladare. Och ja, resultatet visade att bebisdoften hade samma effekt som psykofarmaka!

Men studien är liten, och den ska nu även göras på män för att se om resultatet blir det samma. En analys av exakt vilka kemikalier som finns i bebisdoften är också på gång.

–       Av de ca 150 kemikalier som ingår i en bebis kroppslukt har vi ännu inte identifierat vilka det är som ger dessa positiva effekter, säger Johan Lundström.

Källa: Forskning.se