Mässlingfallen har fyrdubblats

I Sverige är mässling ovanligt då sjukdomen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. De fall som upptäcks är oftast bland ovaccinerade barn som smittats utomlands, och i mer sällsynta fall bland barn där föräldrarna valt bort vaccinering. Men vi har den senaste tiden kunnat läsa om flera utbrott, bland annat i Göteborgstrakten, och oron för att sjukdomen ska sprida sig ökar. Vilket är befogat, visar det sig.

Från Världshälsoorganisationen, WHO, kommer det nu nämligen en rapport som visar att 21 000 personer smittades av mässling i Europa under 2017. Året före låg siffran på 5 273 – vilket innebär att det är fyra gånger fler som drabbats.

De värst drabbade länderna var Rumänien, Italien och Ukraina. 35 personer dog efter att ha blivit smittade.

Källa: DN, Sveriges Radio

Symtom vid mässling

Feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan. Efter tre fyra dagar får man små röda prickar i ansiktet som sprider sig till resten av kroppen.

I sällsynta fall kan sjukdomen leda till hjärnhinneinflammation och att den smittade avlider.