Längre livslängd med regelbundna hälsokontroller

Alla som fyller 40, 50 och 60 år bjuds in till sin hälsocentral för en individuell hälsoundersökning och hälsodialog med en distriktssköterska. På så vis får man en friskare befolkning och sjukvården sparar mycket pengar i uteblivna vårdkostnader. Viss låter det lätt? Och så lätt har det varit sedan början av 1990-talet i Västerbotten, där man genomfört mer än 180 000 hälsoundersökningar och genom dessa ökat den totala livslängden med cirka 3 000 år.

–       Genom att vår analys bygger på retrospektiv befolkningsdata över faktiskt inträffad sjukdom och dödlighet över tid, blir resultatet betydligt pålitligare än studier som enbart bygger på prognoser, säger Lars Lindholm, professor i hälsoekonomi vid Umeå universitet.

Ett superkoncept som borde vara lätt för andra landsting att kopiera!