Ny forskning kan bromsa ledgångsreumatism

Linda Johansson är doktorand vid Umeå universitet. Hon har i sin avhandling studerat 500 blodprov från personer som senare insjuknat i ledgångsreumatism. Hon har även studerat röntgenbilder av friska personer som sedan insjuknat, samt händer och fötter vid insjuknandet.

Linda Johanssons studier visade att personerna som insjuknade i ledgångsreumatism hade ökade nivåer av specifika antikroppar mot en munhålebakterie som sätts i samband med tandlossning och Epstein-Barr-virus. Vissa antikroppar syntes i blodet redan 12 år före insjuknandet i ledgångsreumatism.

Somliga hade också en förhöjd mängd av en blodmarkör för nedbrytning av ben, flera år före diagnos.

–       Ledgångsreumatism orsakas av allt att döma av ett samspel mellan olika faktorer i form av arv, miljö, infektioner och levnadsvanor. Om man i förväg kan se att en individ har förhöjd nivå av vissa riskfaktorer kan man i gengäld försöka reducera andra för att förebygga sjukdom, säger Linda Johansson.

Ledgångsreumatism…

… är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom.

… drabbar 0,5-1 procent av svenskarna.

… går idag inte att bota.

… kan lindras genom tidig diagnos och ett snabbt insättande av behandling.