Ny forskning kan bromsa ledgångsreumatism

Det är åtminstone förhoppningen, då man vid Umeå universitet upptäckt att insjuknandet troligtvis startar många år innan symtomen märks av.

Linda Johansson är doktorand vid Umeå universitet. Hon har i sin avhandling studerat 500 blodprov från personer som senare insjuknat i ledgångsreumatism. Hon har även studerat röntgenbilder av friska personer som sedan insjuknat, samt händer och fötter vid insjuknandet.

Linda Johanssons studier visade att personerna som insjuknade i ledgångsreumatism hade ökade nivåer av specifika antikroppar mot en munhålebakterie som sätts i samband med tandlossning och Epstein-Barr-virus. Vissa antikroppar syntes i blodet redan 12 år före insjuknandet i ledgångsreumatism.

Somliga hade också en förhöjd mängd av en blodmarkör för nedbrytning av ben, flera år före diagnos.

–       Ledgångsreumatism orsakas av allt att döma av ett samspel mellan olika faktorer i form av arv, miljö, infektioner och levnadsvanor. Om man i förväg kan se att en individ har förhöjd nivå av vissa riskfaktorer kan man i gengäld försöka reducera andra för att förebygga sjukdom, säger Linda Johansson.

Ledgångsreumatism…

… är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom.

… drabbar 0,5-1 procent av svenskarna.

… går idag inte att bota.

… kan lindras genom tidig diagnos och ett snabbt insättande av behandling.