Vedeldning ökar sjukdomsrisk

Bor du i ett område med mycket rök från vedeldning eller har du egen vedpanna eller kamin? Då finns det anledning att se upp. Det är nämligen inte så "naturligt" och ofarligt som många kanske tror.

Att bo i ett område med mycket luftföroreningar, framför allt från trafiken, förhöjer bland annat risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Detta har man vetat länge. Nu kommer det en studie som visar att det även kan vara hälsofarligt att bo i en miljö med höga halter av rök från vedeldning. Studien, som har gjorts av forskare vid Umeå universitet och SMHI Norrköping, visade att man genom att bo i ett område med mycket vedeldning ökar sina risker för att drabbas av demenssjukdom med 30 procent. Har man egen vedpanna eller kamin löper man hela 70 procents större risk att bli dement.

I studien har forskarna studerat insjuknande i demenssjukdomar under en 15-årsperiod och jämfört det med halten av partiklar från trafik och vedeldning där personerna bott.

–       Vi kan dessutom se negativa effekter även vid nivåer under myndigheternas gränsvärden, säger Anna Oudin, forskar på Enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.