Psykiska problem trots mediciner

Vid Graves sjukdom har de drabbade förhöjda värden av sköldkörtelhormon. Dock kvarstår symtom som stresskänslighet, trötthet och minnesproblem ofta även då värdena normaliserats. Nu håller forskarna på att ta reda på varför.

Graves sjukdom är en autoimmun sjukdom som varje år drabbar cirka 2 100 svenskar, oftast kvinnor. Behandlingen består ofta av läkemedel som sänker de höga värdena av sköldkörtelhormoner i kroppen, och då de ligger på en normal nivå anses man inom vården färdigbehandlad. Även om symtom kvarstår, vilket de gör för många.

Nu håller dock forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset på att undersöka vad det egentligen är som händer i hjärnan då man drabbas av Graves sjukdom.

–       Vi vet i dagsläget inte varför vissa får kvarstående problem och andra inte, säger Helena Filipsson Nyström, överläkare och docent vid Sahlgrenska Akademin. Kanske handlar det om en genetisk sårbarhet eller något i autoimmuniteten. Det finns också forskning som visar att psykiska sjukdomar är vanligare hos de som får Graves, både före och efter diagnos.

Forskningen som Helena och hennes team bedriver innefattar magnetkameraundersökning av hjärnan men också psykologiska undersökningar om livskvalitetsuppskattningar. Förhoppningen är de ska kunna erbjuda en behandling för problem för de drabbade, men ännu återstår mycket forskning.

Källa: Sköldkörtelförbundet