Godare jul – på jobbet!

Stress och psykisk ohälsa ökar på arbetssplatserna, men det finns knep att ta till för att öka välmåendet och trivseln – året om. Vi tipsar om 24 väl genomforskade!

Tipsen kommer från ”Hej engagemangs” julkalender till alla svenska chefer. I denna har de kokat ner världens mest evidensstarka arbetspsykologiska teorier till 24 enkla knep. Detta med syftet att få:

  • Mindre sjukfrånvaro
  • Mindre personalomsättning
  • Bättre prestation
  • Bättre kvalitet
  • Högre vinst
  • Bättre trivsel
  • Bättre inlärningsförmåga
  • Mer kreativitet
  • Bättre samarbete
  • Mer uthållighet

Så printa och sätt upp på jobbet!

Godare jul – på jobbet!