Därför hjälper meditation

Fyra av tio svenska kvinnor lider av sömnproblem visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten och oftast ligger det stress bakom besvären. Men det finns lösningar och en av dem är meditation.

Vi har alla varit där; legat och vänt och vridit på oss i sängen och stirrat på klockans tickande visare. Och ju fler minuter – timmar! – som går desto mer stressade blir vi. Snart är det ju dags att gå upp igen!

Att ha det så här vid enstaka tillfällen är oftast inga problem, det är först när sömnbesvären blir långvariga som de kan ställa till det för hälsan.

– Sömn är en förutsättning för att må bra och ha god hälsa. När vi sover återhämtar vi oss, blir bättre på att hantera stress och minskar risken att drabbas av vissa sjukdomar. Sömnsvårigheter måste tas på allvar. De påverkar både individen och samhället, med nedsatt livskvalitet och på sikt risk för sjukskrivningar som belastar sjukvården, säger Peter Munteanu, vd för Yogobe. 

I ett pressmeddelande lyfter Yogobe fram de siffror som presenterats av Folkhälsomyndigheten, nämligen att 42 procent av svenska kvinnor har sömnbesvär och åtta procent har svåra besvär.

15 procent anger också att de känner sig stressade.

– Det finns en rad beprövade sätt att motverka stress. Forskning har visat att både yoga och meditation, såsom mindfulness, har god effekt när det gäller att hantera och lindra effekterna av stress, säger Peter Munteanu.

Till exempel gör meditation…

… det lättare att slappna av.

… att man får lättare att hantera ångest och stressymtom.

… att det generella välbefinnandet ökar.

… att hjärtfrekvensen tenderar att bli jämnare.

… att många får lättare att hantera känslor.

Hos Yogobe finns nu ett digitalt mindfulnessprogram, utformat för att hjälpa personer med stressrelaterad ohälsa.