Liten pott för förebyggande vård

Tillgången till sjukvård varierar var i världen vi befinner oss. Men även om vi i väst är priviligierade finns det stora möjligheter till förbättringar, särskilt ur ett folkhälsoperspektiv. Till exempel läggs bara tre procent av hälso- och sjukvårdens kostnader i Sverige på förebyggande vård.

Temat för årets Världshälsodag, som inföll den 7 april, var tillgänglighet. WHO, som instiftat dagen, ville med det här temat lyfta fram vikten av att alla ska ha möjlighet till den vård de behöver, när de behöver den. Men även om det görs framsteg så är det lång väg kvar till en jämlik vård. Även i Sverige.

–       Här är till exempel tillgången på en individanpassad friskvård ojämlik på sina håll och oftast måste individen eller arbetsgivare själva stå helt för kostnaden, säger företaget Yogobes VD Peter Munteanu i ett pressmeddelande.

Och i ett land där 47 procent av invånarna sitter stilla sju timmar eller mer per dag (siffror från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät) är förebyggande friskvårdsaktiviteter av stor vikt – om vi inte vill se ytterligare ökningar av folkhälsoproblem som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma, utmattningssyndrom och psykisk ohälsa.

Enligt Riksidrottsförbundet är det bara 35 procent av svenskarna som ägnar sig åt mycket ansträngande motion – och då bara en gång i månaden eller mer sällan. Rekommendationen för vuxna är 150 minuters medelintensiv eller 75 minuters högintensiv träning per vecka.

Tyvärr läggs det allt för lite resurser på förebyggande friskvård. Endast tre procent av hälso- och sjukvårdens kostnader hamnar i den potten – jämfört med 52 procent för botande och rehabiliterande insatser.

– Om alla medborgare ska ha samma förutsättningar för och tillgång till god hälsa behöver mer av statens och vårdens resurser läggas på friskvård och förebyggande hälsoinsatser. Det kan exempelvis vara informationskampanjer om effekterna av stillasittande och subventioner av hälsofrämjande insatser. Kostnadseffektiva redskap och tjänster som gör träning och hälsa till en enkel, naturlig del av vardagen behöver göras tillgängliga för fler, säger Peter Munteanu i pressmeddelandet.