Vänsterhänt? Då är du unik, attraktiv och öppensinnad

Enäggstvillingar, amerikanska presidenter och konstnärer har en sak gemensamt – de är oftare än andra vänsterhänta. För några generationer sedan ansågs det som ett handikapp, idag visar forskning att vänsterhänta har ett öppnare sinne och är mer attraktiva än genomsnittet!

Text: Annika Benno Hjerpe
Foto: Getty Images

Herbert Hoover, Harry S Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H W Bush, Bill Clinton och Barack Obama, vad har dessa män gemensamt, förutom att de alla varit presidenter? Svaret är vänsterhänthet.  

Av de fjorton amerikanska presidenter som har passerat sedan 1929 har sju stycken, det vill säga hälften, varit vänsterhänta. Normalt räknar man med att tio procent av befolkningen är vänsterhänta.

— Det finns ingen statistik över höger- respektive vänsterhänthet bland amerikanska presidenter från tiden innan 1929 då Hoover tillträdde. Men jag håller det inte för otroligt att tendensen var densamma innan dess, säger Simon Kyaga, överläkare i psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Vänsterhänthet och kreativitet

Genom forskning om sambandet mellan kreativitet och psykoser väcktes Simon Kyagas intresse för höger- respektive vänsterhänthet. 

— Vad vi hittills har sett är att vänsterhänthet inte nödvändigtvis är förknippat med ökad kreativitet. Däremot är dubbelhänthet förknippat med ökad kreativitet, liksom med psykos, konstaterar han.

Att vara vänsterhänt har inte alltid varit accepterat. Så sent som på 1940-talet kunde svenska skolbarn bli slagna med en linjal om de skrev med ”fel” hand och tränades att istället skriva med höger hand. 

— Fram till 1970-talet ansågs vänsterhänthet vara ett lyte. Än idag kan det ibland ses som udda. Till exempel blev Barack Obama hånad för sin vänsterhänthet av Donald Trump, säger Simon Kyaga. 

Han berättar vidare om en tidigare studie där man analyserat själva orden för höger och vänster på ett hundratal språk. Analysen visar att höger ofta är förknippat med något strikt och rätt, till exempel som i engelskans right. 

Tidigare studier pekade på att vänsterhänta hade nio års kortare livslängd än högerhänta. Men nya rön visar att vänsterhänta inte alls har ökad dödlighet. 

Varför blir man höger- eller vänsterhänt?

Varför vi människor har olika handpreferenser och andra funktionella skillnader mellan höger och vänster har länge engagerat forskare. Trots att neurovetenskapen har gjort stora framsteg de senaste decennierna finns dock inget fullständigt svar på frågan.

Vi har inte bara en dominant hand utan också en dominant fot samt ett dominant öra och öga. Detta kan vara värt att reflektera över när det gäller till exempel var man ska placera skolbarn i klass­rummet. 

— Det är mer sannolikt att den som är vänsterhänt också har en dominant vänstersida i kroppen, säger Simon Kyaga.

Hur många är ambidextra?

Två procent av befolkningen anses vara uttalat dubbelhänta, ambidextra, och använder därmed också båda hjärnhalvorna i större utsträckning. Både Einstein och Michelangelo ansågs vara tvåhänta. 

Att använda båda hjärnhalvorna är en kompensatorisk fördel. Även äldre personer tycks få en ökad tillgång till båda hjärnhalvorna. Karaktäristiska personlighetsdrag hos de personerna är att de inte tror på auktoriteter och har en större benägenhet att ta till sig tankar och känslor om övernaturliga skeenden. 

— De senaste 10—20 åren har vi blivit mer varse om hjärnans plasticitet. Det märks inte minst i hur en oskadad del av hjärnan kan ta över efter en stroke. Det är också möjligt att man vid högre ålder klarar att upprätthålla sina förmågor bättre genom att en större del av hjärnan används.

Simon Kyaga tillägger att man också har noterat att vänsterhänta — eller dubbelhänta — personer har en generellt större öppenhet vad gäller en rad olika områden, exempelvis politiska åsikter, därav kanske kopplingen till amerikanska presidenter, kändisar och konstnärer. 

Vänsterhänt? Då är du unik!
Simon Kyaga är överläkare i psykiatri med ett stort intresse för höger- och vänsterhänthet.

Vem blir vänsterhänt?

I en befolkning anses cirka 10 procent vara vänsterhänta. Man har sett en ökad förekomst på senare tid vilket anses bero på att det numera är mer socialt accepterat.

Det är vanligare med vänsterhänta män än kvinnor.

Vänsterhänt blir man genom arv.  Andra orsaker kan vara för tidig födsel eller på grund av en komplicerad förlossning.  (Källa: Simon Kyaga)

Kända vänsterhänta​

 • Leonardo da Vinci
 • Michelangelo
 • Vincent Van Gogh
 • Picasso
 • Einstein
 • Mahatma Gandhi
 • Bob Dylan
 • Paul McCartney
 • Julia Roberts
 • Sarah Jessica Parker
 • Greta Garbo
 • Jimi Hendrix
 • Ted Gärdestad​​

Höger och vänster hjärnhalva​

Språk och analytisk tankeverksamhet styrs av den vänstra hjärnhalvan medan rumsuppfattning, musikalisk och känslomässig tankeverksamhet styrs av den högra. De båda halvorna kommunicerar genom miljontals nervtrådar via hjärnbalken. 

Vänster hjärnhalva dominerar hos de flesta människor när det handlar om att formulera upplevelser i ord och meningar. Den har också en avgörande roll för att ordna information i logiska sekvenser, till exempel efter storlek, färg, grupper eller kategorier.

Båda hjärnhalvorna tycks samarbeta vid all informationsbearbetning och beslutsfattande.

(Källa: Natur & Kultur, psykologiguiden.se)

Är vänsterhänta attraktivare?

Eftersom de flesta människor föds högerhänta menar forskarna att det ändå borde vara en evolutionär fördel. Det finns ingen entydig förklaring till att vissa är vänsterhänta.

Språket har angivits som en möjlig förklaring till att högerhänthet dominerar i alla samhällen. Språket kräver nämligen finmotorik som styr mun och tunga samt förmåga att formulera sig, allt detta finns i vänster hjärnhalva som dominerar högerhänta. 

 Men varför är då så många vänsterhänta? Det spekuleras i att det kan ha varit en fördel vid strid eller jakt att någon i gruppen var vänsterhänt. Man kunde då komplettera varandras synfält med ökad effektivitet som följd. Eller kanske handlar det om sexuell attraktion. Det är vanligt att kreativa personer som tänker annorlunda upplevs som attraktiva. Den teorin framför forskaren och läkaren Johan Frostegård i boken ”Nästan allt om människan” (Karolinska Institutet University Press, 2013).