Låt det gröna väga tyngst

TEORIN OM syra-basbalansen dyker då och då upp inom hälsorörelsen. Under senare år har den fått något av ett uppsving, då det lanserats flera nya produkter som uppges påverka kroppens syra-basbalans.

I korthet lyder budskapet att man ska äta mycket basbildande mat som frukt, grönsaker och rotfrukter, men hålla nere syrabildande mat som kött, fisk, ägg samt mjölk- och sädesprodukter. Det säljs också kosttillskott med basbildande mineraler som magnesium och kalium.

DR BERTIL DAHLGREN, ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin, kom i kontakt med syra-basteorin när han började arbeta på hälsohemmet Tallmogården i Dalarna under 1990-talet.

Då var basbildande vegankost något av ett begrepp, alltså vegetarisk kost utan vare sig mjölk- eller sädesprodukter. Den tillämpades ursprungligen av Lilly Johansson på Föllingegården i Jämtland, men serverades även på Tallmogården vid framför allt inflammationstillstånd. Vi hade goda erfarenheter vid ledgångsreumatism, fibromyalgi och andra värksjukdomar.

Bertil Dahlgren är dock den första att medge att man inte vet exakt vad kostens lindrande effekter beror på. Inom alternativ medicin har det hävdats att ett syraöverskott framför allt lagras i kroppens bindväv, där det ger upphov till värk. Inom konventionell medicin brukar man i stället förklara den glutenfria vegankostens läkande effekter med att vissa reumatiker har en dold livsmedelsöverkänslighet. Det kan vara mot mjölk eller gluten (ett protein som finns i vete, råg och korn), men också exempelvis griskött, nötkött, citrusfrukter eller tomater.

I den basbildande vegankosten har det mesta av det man kan reagera överkänsligt mot rensats bort.

– Basbildande mat, med mycket frukt och grönsaker, är nyttig för oss på många sätt, säger Bertil Dahlgren. Den är rik på vitaminer, mineraler och skyddsämnena antioxidanter, så det är en kost jag tycker att man kan rekommendera oavsett teorin om syrabasbalansen. Själv skulle jag absolut prova fasta och glutenfri vegankost om jag fick reumatism eller någon annan inflammatorisk sjukdom.

SAMTIDIGT TYCKER HAN att metodens värde ibland missuppfattas och kanske överdrivs.

– Det är inte ovanligt att alternativa terapeuter säger till sina klienter att de är sura i kroppen och rekommenderar både basbildande kosttillskott och kostförändringar som sesammjölk i stället för komjölk. Blir man då bättre är det lätt till hands att förklara det med syra-basbalansen. Men detta vet vi inte i dag. Det finns också komplementärmedicinska teorier om att vissa personer har svårare att bryta ner proteinerna i mjölk och sädesprodukter, som är förhållandevis nya för människan. Det kan lika gärna handla om det – eller något annat.

Att syrabildande mat skulle göra oss sjuka är ännu en teori som har begränsat vetenskapligt stöd.

– Å andra sidan är det svårt att få fram forskningspengar till icke patenterbara kostmetoder och mineraler. Och det finns som sagt goda erfarenheter av sådan här mat från våra hälsohem. Därför tycker jag gott att man själv kan prova och se hur man mår av en övervägande basbildande kost.

Bertil Dahlgren tycker också att de basbildande kosttillskotten är vettiga.

– De innehåller framför allt kalcium och magnesium som är nyttiga för oss på flera sätt, bland annat för vårt skelett och för att balansera vårt blodtryck. Magnesium förbrukas i större utsträckning vid stress och det är möjligt att många i dagens samhälle har låga nivåer. Så det här är ämnen som är nyttiga för oss även om de inte skulle påverka kroppens syra-basbalans.

Däremot är han tveksam till värdet av de teststickor för urinen som säljs i hälsokosthandeln:

– Äter man en mer basbildande kost eller kosttillskott brukar det ge utslag och göra urinen mer basisk. Så detta kan man mäta. Sedan är det en annan fråga vad som sker inne i kroppen. Detta är svårare att mäta och hänger inte nödvändigtvis samman med hur det ser ut i urinen.

►Tillskott som balanserar

►Syra-basskolan
TEXT: EVA OLSSON
FOTO: THINKSTOCK