Vill du jobba länge? Stressa mindre!

Ny svensk forskning visar att om du har ett stressigt jobb med hög belastning så riskerar du att lämna arbetslivet i förtid. Stressen på jobbet kan alltså vara farlig!

Vi hinner inte!

Att få tiden att räcka till – på jobbet och privat – är en stor utmaning för de flesta av oss. Enligt en undersökning från 2011 hinner 65 procent av alla inte med det man vill på jobbet. Privat är det ännu värre, 75 procent anser att de inte hinner med det de vill i sitt privatliv en vanlig vecka.

Källa: InsightLab AB

TEXT: ANNA-MARIA E. ALSAND

FOTO: THINKSTOCK

I den nya studien ingick 6 500 anställda i Malmö. Gruppen anses utgöra ett representativt urval av befolkningen. De kallades till en hälsoundersökning 1992 och följdes fram till 2005. Det forskarna ville undersöka var att se om psykiska arbetsmiljörisker har ett samband med att många går i förtida pension.

Studien utgår från kända stressfaktorer:

  • Att ha lite kontroll över arbetsuppgifterna.
  • Att ha för höga krav eller hög anspänning.
  • En kombination av dessa båda faktorer.

Även andra omständigheter i livet beaktades som till exempel ålder och rökning, men forskarna fann ändå en risk för förtidspension bland dem som hade ett stressigt arbete.

Alla tjänar på insatser

För männen var risken 50 procent högre och för kvinnor 70 procent. Under de år som studien pågick blev drygt 20 procent av kvinnorna och 15 procent av männen förtidspensionerade.
– Människor kan bli sjuka av sitt arbete, om de utsätts för stress och hög belastning. Det är på arbetsplatsen man kan göra något för att minska antalet förtidspensionerade. Det tjänar både individen och samhället på, säger Per-Olof Östergren, professor vid Lunds universitet, en av dem som gjort studien.
– Att minska stressen i arbetslivet har blivit allt viktigare i takt med att befolkningen blir allt äldre och att vi bör jobba längre. Det är fortfarande många som har förtidspension, även om gruppen minskat.
Studien redovisas i den vetenskapliga tidskriften International Archives of Occupational and Environmental Health.

Källa: duochjobbet.se