Ensambarn blir oftare överviktiga

Forskare från olika delar av Europa har studerat livsstil, diet och fetma samt dess hälsoeffekter på 12 700 barn i åtta europeiska länder, däribland Sverige, i åldrarna 2 till 10 år. Studien visar att ensambarn har mer än 50 procents större risk för fetma jämfört med jämnåriga som har syskon. Resultaten har kontrollerats för andra påverkande faktorer som till exempel föräldrarnas vikt, kön och barnets födelsevikt.

Barnens uppmätta BMI kopplades till ett frågeformulär där föräldrarna fick svara på frågor om bland annat barnens matvanor, tevetittande och lek utomhus.

– Vår studie visar att ensambarn oftare lever i hushåll med lägre utbildningsnivå, mer sällan leker utomhus och oftare har teve i sovrummet. Men även när vi tar med dessa faktorer står sambandet mellan syskon och fetma starkt. Det tycks alltså vara en riskfaktor i sig att vara ensambarn, säger Monica Hunsberger, forskare vid Sahlgrenska akademin som medverkat i studien.

– Att ensambarn oftare drabbas av fetma kan bero på skillnader i den individuella familjemiljön och i familjestrukturen, men det har vi inte studerat den här gången. För att verkligen förstå sambandet krävs vidare studier, säger Lauren Lissner, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Över 22 miljoner barn i Europa beräknas vara överviktiga. Studien, som är en del av det europeiska forskningsprojektet IDEFICS, visar att fetma bland barn generellt sett är tre gånger vanligare i sydliga länder som Italien, Spanien och Cypern än i Sverige och andra nordliga länder.

(Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet)