Så påverkar kriget i Ukraina världen – global matkris väntas

Kriget i Ukraina är förödande och har påföljder även långt utanför landets gränser. Det bidrar bland annat till en global matkris. Som vanligt drabbas de som redan lever i fattigdom allra hårdast. Act Svenska kyrkan jobbar världen över för att minska svält och fattigdom – och du kan bidra till deras arbete.

Hela denna artikel är ett annonssamarbete med Act Svenska kyrkan

FN varnar för att världen står inför en matkris, då minst 50 länder är beroende av Ryssland och Ukraina för 30 procent av sin veteförsörjning. Många av dessa är fattiga och konfliktdrabbade länder utan marginaler i Afrika, Mellanöstern och övriga Asien. Det gör att miljoner människor riskerar att hamna i hungersnöd.

Vill du vara med och bidra till Act Svenska kyrkans arbete? Klicka här! 

En fjärdedel av världens vete

Redan under coronapandemin skenade matpriserna och kriget i Ukraina har bara förstärkt den trenden. Både Ukraina och Ryssland är stora matexportörer och tillsammans har de stått för en fjärdedel av världens veteexport. Utöver vete förväntas det även bli brist på majs och solrosolja i omvärlden. 

Att både Ukraina och Ryssland är stora gödselproducenter drabbar också den globala mattillgången, liksom att stigande energi- och bränslepriser gör jordbruk dyrare.

Risk för ett än mer instabilt Syrien

Några länder som är beroende av import är Egypten, Libanon, Yemen, Tunisien och Syrien, och de drabbas hårt av matkrisen. I just Syrien, där matpriserna redan innan kriget i Ukraina hade ökat med 86 procent jämfört med förra året, är risken nu stor för ökad instabilitet. Under 2021 drabbades Syrien av en torrperiod som resulterade i att landets inhemska veteproduktion minskade med mer än 60 procent jämfört med 2020, och att vetepriserna nu stiger igen förvärrar givetvis en redan svår situation ytterligare.

Afrikas horn också påverkat 

I Etiopien kommer hela 66 procent av veteförsörjningen från Ryssland och Ukraina, och globalt sett står de två länderna för för en fjärdedel av världens veteexport. FOTO: Magnus Aronson

Men det är inte bara Europa och Asien som drabbas av kriget. Vid Afrikas horn har det länge varit en torrperiod som plågat regionen och tidigare i år larmade FN att 14 miljoner människor hotas av akut svält i regionen, varav fem miljoner är barn. Som en följd av kriget i Ukraina ökar dessutom risken för svält ytterligare. I Etiopien, som är en del av Afrikas horn, kommer hela 66 procent av vetet från Ryssland och Ukraina.

”Världen hänger ihop i en helhet”

Situationen i Ukraina får med andra ord effekter åt alla möjliga håll, långt bortom landets gränser, när något så viktigt som mat blir en bristvara. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan och ordförande för ACT-alliansen, är väl insatt i kriserna runt om i världen, men han ser samtidigt med hopp på mänsklighetens fortsatta välvilja att hjälpa.

– Mitt i detta vanvettiga krig, och allt det lidande som det för med sig, kan jag ändå glädjas åt att så många människor gör allt vad de kan för att hjälpa utsatta familjer från krigets Ukraina. Jag hoppas också innerligt att detta inte sker på bekostnad av andra utsatta människors situation. Världen hänger ihop i en helhet och det är nödvändigt att kunna hålla flera tankar och sammanlänkade kriser i huvudet samtidigt, säger Erik Lysén.

Act Svenska kyrkan ingår i ACT-alliansen – ett globalt samarbete mellan kyrkor och trosbaserade organisationer som tillsammans utgör en av världens största biståndsaktörer. FOTO: Daniel Fekete

Din gåva gör skillnad

Kriget i Ukraina gör det tydligt att även Sveriges säkerhet och välfärd påverkas av vad som händer i andra delar av världen. Detsamma gäller inom andra kritiska områden. I en värld där klimatet snabbt och dramatiskt förändras kan inget land klara sig självt. Dagens stora utmaningar kräver att vi arbetar tillsammans. Genom ett globalt katastrof- och utvecklingsarbete kämpar Act Svenska kyrkan för en värld fri från våld, väpnade konflikter, hunger och fattigdom. Din gåva gör skillnad! 

Swisha till 900 1223 och skriv AKUT eller ge en gåva via Act Svenska kyrkans hemsida

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete i Ukraina här.


Om Act Svenska kyrkan
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet. Allt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och i det arbetet inkluderas effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete samt förändring genom påverkan. 

Som en del av ACT-alliansen, Action by Churches Together, ingår Act Svenska kyrkan i ett globalt samarbete mellan kyrkor och trosbaserade organisationer som tillsammans utgör en av världens största biståndsaktörer.  Act Svenska kyrkan har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Vill du veta mer? Besök www.svenskakyrkan.se/act