Bli bra på att ge kritik!

Att kunna ta kritik är en sak, minst lika viktigt är att kunna ge kritik klokt. Här får du en vägledning.

1. Skapa förtroende. Visa att du själv kan ta emot kritik och fråga efter andras åsikter. Visa uppskattning, var hjälpsam och en god lyssnare.

2. Tänk igenom syftet – vad vill du?
Är det tillräckligt angeläget? Vill du verkligen hjälpa personen eller finns ett behov av att "ge igen"?

3. Skilj på sak och person. Kritisera bara agerandet, inte personen. Byt ut "du är nonchalant" till "jag uppfattar att du har en nonchalant inställning".

4. Var subjektiv. Var tydlig med att du redogör för d i n uppfattning och att du gärna vill höra vad den andre har att säga.

5. Välj rätt tidpunkt. Vänta inte i veckor med att framföra vad du är missnöjd med. Framför inte heller dina kritiska synpunkter när du själv är upprörd.

6. Kritik i enrum – beröm i plenum. Det gör ont att få kritik så undvik att strö salt i såren genom att leverera kritik inför publik.

7. Rosa-risa-rosa. Inled gärna med något uppskattande, fortsätt med kritiken och avsluta med ytterligare något positivt.

8. Undvik "men", "aldrig" och "alltid". Byt "men" mot "och" eller "dessutom". Byt "aldrig" och "alltid" mot "ibland", "ofta" eller "det händer".

9. Förbered dig. Skriv gärna ner vad du vill säga. För att undvika försvarsmekanismer inled med: "Det här är kanske inte en rättvis bild…" Låt den andre få säga sitt efteråt.


TEXT CHRISTEL DOPPING
FOTO: THINKSTOCK

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!