Gifter i kläder skadar miljön

Allt mer antibakteriella ämnen läcker ut i avloppsvattnet och förgiftar naturen. Dessa ämnen kommer från kläder och hushållsprodukter som behandlats för att motverka dålig lukt.

Halten av bakteriedödande ämnen, som silver, triklosan och triklorkarban ökar i hushållens avloppsvatten. Dessa är extremt giftiga för vattenlevande djur och organismer, men eventuellt kan de också påverka människors hälsa.

– Mest bekymrade är vi för miljöeffekterna, men det finns också en resistensproblematik. I försök på laboratorium har man sett att silver bidrar till att öka antibiotikaresistensen hos bakterier och det tycker vi är ett tillräckligt stort hot för att varna för den här utvecklingen, säger Anne-Marie Johansson, Kemikalieinspektionen.

Antibakteriella ämnen har blivit allt vanligare och tillsätts bland annat i träningskläder och babykläder för att undvika dålig lukt. Tillverkarna hävdar att gifterna inte ska läcka ut från varorna som behandlats, men enligt Kemikalieinspektionens tester är det fel. Av de trettio plagg som testades läckte alla i varierande grad när de tvättades.

– Man kan verkligen ifrågasätta den här användningen, särskilt när det gäller barnkläder. Det finns en oro för hälsoeffekter och barn suger på sina kläder, säger Anne-Marie Johansson.

På senare tid har även bakteriedödande ämnen börjat användas i duschdraperier, skärbrädor, tandborstar, skor, kylskåp, madrasser och andra vanliga hushållsprodukter.

Det finns i dag inget förbud mot att använda antibakteriella ämnen, men enligt Kemikalieinspektionen görs just nu en översyn inom EU.


Dn.se

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!