Så blir du 
lyckligare!​

Enligt lyckoforskarna kan du med enkla knep fördubbla din lycka. Här är de bästa genvägarna och tipsen!

 

Känner du dig lycklig? Ja, då kan du ha ärvt din förmåga till lycka. Enligt lyckoforskarna är 50 procent av vår förmåga till lycka genetiskt bestämd medan 10 procent beror på omständigheter och slump. Därför ska man rikta sig på de resterande 40 procent som går att påverka och det är vårt eget beteende och våra tankar och handlingar i det dagliga livet. 

— Det intressanta är att lycko­forskningen visar att människor ofta har en skev bild av lycka. Det är stora skillnader mellan vad man tror skänker lycka och vad som verkligen gör oss lyckliga, säger Filip Fors, lycko­forskare vid Umeå universitet.

Snabbaste vägen till lycka är att tänka på något du lyckades bra med under gårdagen. När du fokuserar på den positiva känslan får du genast en lyckoökning med 15 procent. Det beror på att hjärnan inte kan skilja på fantasi och verklighet. På det viset går det att lura hjärnan att bli lycklig. 

Lyckoforskare över hela världen är eniga om att det går att öva sig till att bli lyckligare. Du har mycket att vinna. Lyckliga människor är friskare och har bättre immunförsvar än pessimister. De drabbas inte heller i lika hög grad av hjärt- och kärlsjukdomar, alkoholism och andra livsstilssjukdomar. Dessutom är de mer kreativa och produktiva.  

— Lyckoforskningen har blivit ett begrepp inom psykologin på senare år och den visar att lycka är något vi alla kan uppnå, oavsett miljö eller genetik, och att människor som är lyckliga lever längre och har ett friskare liv, säger Filip Fors.

Många förknippar lycka med mer pengar. Och visst kan ekonomi ge ett tillfälligt lyckorus. Men känslan är tillfällig, snart är man nere på samma nivå som tidigare.

— Tvärtom vad många tror, blir vi inte lyckligare av att konsumera prylar. Lyckokicken vi får när vi köper något nytt, bleknar ganska snabbt. Likaså är pengar och en hög inkomst rätt oviktigt för lyckan.

Men vad är det då som gör oss lyckligare? Lyckoforskarna har studerat vad som utmärker lyckliga människor. Det visar sig att de ägnar mycket tid åt familj och vänner. De har lätt för att uttrycka tacksamhet för vad de har. De är hjälpsamma, optimistiska inför framtiden, lever i nuet och njuter av livets glädjeämnen. De motionerar ofta och har livslånga mål och ambitioner.

– Motion är en riktig humörhöjare och ett snabbt och effektivt sätt att påverka sitt eget välbefinnande. Fysisk träning av något slag är en av de saker som har störst påverkan på humöret, säger Filip Fors.

Annars kommer socialt umgänge, vänner och samtal högst upp på lyckolistan, liksom att ge och vara snäll. 

— Arbetet har också betydelse där det viktiga är att man upplever att det man gör har mening. Man är lyckligare om man upplever sitt liv som meningsfullt, säger Filip Fors. 

Störst lyckoeffekt har kärleken till en partner och goda vänskapsrelationer. Men det krävs att relationerna är bra och att man ger varandra positiva kommentarer för att de ska bli bättre. 

— De kärleksrelationer som blomstrar och håller över tiden är de där partnern är generös med beröm och visar uppskattning, säger Filip Fors. 

Så blir du 
lyckligare!​
Träning ger ett snabbt lyckorus, och tillsammans med andra höjs humöret ytterligare.

 

10 lyckotips

1 Uttryck tacksamhet. Skriv dagbok en gång i veckan eller varje dag över allt du gläds åt.

2 Odla din optimism. Säg ja oftare än nej. Tacka ja när någon vill träffa dig. Tänk på allt du är glad över.

3 Var vänlig, gör snälla saker. Hjälp andra, bjud på dig själv, skänk en slant till bra ändamål.

4 Vårda dina relationer. Var generös med beröm till vänner och familj för att relationerna ska bli bättre.

5 Lär dig förlåta. Att älta oförrätter tär. Bättre att glömma och gå vidare. 

6 Njut av livets glädjeämnen. Gör saker du tycker om. Var närvarande i nuet. Tänk lycka.

7 Undvik att älta. Kör du fast i negativa tankar? Säg eller tänk ”stopp”. Bryt ältandet med att diska, gå ut eller ring ett samtal.

8 Sträva efter att nå dina mål. Vad vill du? Skriv ner dina mål, stort som smått. 

9 Locka fram det positiva. Be vänner skriva ner fem positiva saker och dig och använd dem.

10 Ta hand om kropp och själ. Sköt om din hälsa. Var snäll mot dig själv. Det kan räcka med en promenad.​

(Lyckostrategier utformade av Filip Fors baserade på bland annat Sonja Lyubomirskys forskning.)