Sov gott och slipp demens

En ny studie visar att de som lider av sömnstörningar i medelåldern eller 60-70-årsåldern löper en större risk att drabbas av demens än de som sover bra.

Studien har gjorts av forskare vid Karolinska Institutet på fler än 2 000 kvinnor och män från Sverige och Finland. I analysen har man tagit hänsyn till flera sömnparametrar och standardiserad demensdiagnostik och justerat för faktorer som fysisk aktivitet, genetik och behandling med sömnmediciner. Man har också haft lång uppföljningstid.

Och resultatet visade alltså att sömnstörningar i 40-50-årsåldern hörde ihop med en 24 procents högre risk för att utveckla demens senare i livet. Hos personer i åldern 60-70 år var risken fördubblad.

Studien visade också risker med att sova FÖR bra. Deltagare som sov mer än nio timmar per natt hade också en förhöjd risk att drabbas av demens. Forskarna tror dock att det kan bero på att de redan börjat utveckla en demens, då det vanligen leder till ett ökat sömnbehov.

–       Det är lovande att livsstilsförändringar har en positiv inverkan på den kognitiva förmågan. Vår nya studie tyder på att framtida insatser för att förebygga demens även bör inkludera åtgärder för att förbättra sömnen, säger Shireen Sindi, forskare vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.