Diabetes förkortar livslängden

Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom och ny forskning visar nu att de flickor och pojkar som drabbas före tio års ålder i genomsnitt får sitt liv förkortat med 18 respektive 14 år.

Studien, som har gjorts av forskare vid Göteborgs Universitet, har jämfört 30 000 personer med diabetes typ 1 med 135 000 personer som inte har sjukdomen. Och resultatet visar alltså att de som drabbas före 10 års ålder lever betydligt kortare än de som inte drabbas alls. Man har också studerat riskerna för att drabbas av relaterade sjukdomar som stroke och hjärt-kärlsjukdom.

Gun Forsander, docent och överläkare som jobbat många år med diabetessjuka barn, är inte överraskad över resultatet.

–       Det som är positivt är att vi vet att siffrorna för dagens barn ändå är bättre än tidigare, så chanserna för dagens barn under tio år, som den här studien framförallt handlar om, går en betydligt bättre framtid till mötes än gårdagens barn, säger hon till Sveriges Radio.

Studien visade att flickor som drabbades av diabetes typ 1 före 10 års ålder i genomsnitt lever 18 år kortare än friska barn. Motsvarande siffra bland pojkar var 14 år.

Källa: Sveriges Radio