Detta stressar svenska föräldrar

Många har vinkat iväg sina barn till första skol- och dagisdagen den här veckan. Och samtidigt som många tycker att det är skönt att komma in i rutiner igen finns det saker som svenska föräldrar upplever som jobbiga.

Klockan är 07.35 och vi sliter med att få på 3-åringen ”fel” tröja. Svetten rinner längs ryggen, samtidigt som 7-åringen frågar vad han får för matsäck till utflykten.

Vilken utflykt?

Eller så är klockan 12.55 och vi håller just på att förbereda det sista inför ett viktigt möte. Och då ringer telefonen. 4-åringens dagis. ”Han känns lite varm”, får vi veta.

Svetten på ryggen igen.

Inte nu….

Många känner säkert igen sig i en sådan beskrivning; hur vi sliter för att få ihop alla bitar i livspusslet. Och när Novus, på uppdrag av Ipren, gjorde en undersökning var det just ”stressen” som hamnade i topp när svenska föräldrar fick rangordna det mest negativa med att skola och dagis börjar igen. I Stockholm var siffran så hög som 50 procent, i snitt tyckte 33 procent att stressen var det värsta.

Att gå från ett skönt semesterlunk till en mer hektisk tillvaro upplevdes också som negativt av många. 29 procent angav ”vardagen är tillbaka” som det mest negativa med skolstarten.

Sedan kommer stressen för baciller och smittor – och att man själv eller barnen ska bli sjuka.

Och blir barnen sjuka är följande mest stressande:

  1. Min frånvaro från arbetet i och med vab   47 %
  2. Oron kring barnens allmäntillstånd       35 %
  3. Risken att resten av familjen ska bli smittad  26 %
  4. Barnens symtom                 21 %
  5. Barnens frånvaro från förskola och skola   16 %
  6. Annat                        4 %