Kraven på jobbet ökar vikten

Har du en tendens att lägga på dig i vikt under stressade perioder? Då är du inte ensam. En ny svensk studie visar att det finns ett tydligt samband mellan höga krav på jobbet och viktuppgång för kvinnor.

I studien har forskare från bland annat Sahlgrenska akademin i Göteborg och Umeå universitet följt 3800 kvinnor och män, som undersökts vid tre tillfällen under en 20-årsperiod. Antingen har de följts mellan 30 och 50 års ålder eller mellan 40 och 60 års ålder. Dessa kvinnor och män har bland annat fått svara på frågor om arbetstempo, psykiska påfrestningar och om de upplever att de har tillräckligt med tid till sina arbetsuppgifter. De har också fått berätta om jobbet i allmänhet: om det kräver hög kompetens, om de ofta lär sig något nytt och om de själva kan påverka vad som ska göras.

Och resultatet? Jo, drygt hälften av de kvinnor som varit utsatta för hårda krav hade en stor viktuppgång under 20-årsperioden och deras viktuppgång var ungefär 20 procent högre jämfört med kvinnor som hade haft låga krav på arbetet.

–       Och när det gäller kravnivån i arbetet var det bara kvinnor som påverkades. Vi har inte undersökt de underliggande orsakerna men man kan tänka sig att det handlar om en kombination av krav på jobbet och att kvinnor oftare tar större ansvar för hemmet, vilket kan göra det svårt att hinna träna och leva hälsosamt, säger Sofia Klingberg, forskare inom folkhälsa och samhällsmedicin vid Sahlgrenska akademin.