Hjärnhälsa får eget forskningscentrum

Det händer mycket inom demens- och Alzheimersforskningen just nu. Och nu satsats det ytterligare, genom ett helt nytt forskningsinstitut i Stockholm.

Professor Miia Kivipelto och docent Maris Hartmanis är personerna bakom nya Fingers Brain Health Institute som är kopplat till, och har ett samarbete med, Stockholms sjukhem. Institutet ska bedriva egen klinisk forskning och utveckla metoder för att förebygga och förhindra demenssjukdomar.

– Vi kan förebygga demens. Jag tror att mer än 30 procent av samtliga fall av Alzheimers sjukdom är relaterade till faktorer som kan påverkas, såsom blodtryck, depression, diabetes och fysisk aktivitet, säger professor Miia Kivipelto.

Hennes resultat från den så kallade FINGER-studien visar tydligt att förändringar av olika livsstilsfaktorer kan förhindra kognitiv svikt och utvecklingen av demenssjukdomar hos ett antal riskgrupper.

Institutet ska genomföra den kliniska forskningen tillsammans med frivilliga deltagare. Verksamheten ska bedrivas som en icke-vinstdrivande stiftelse, bland annat med stöd av Alzheimerfonden.