Läk – med hjälp av hästar

Hästar har en fantastisk förmåga att läka allt från trauman 
och fobier till ätstörningar och ångest. I mötet med en häst kan vi se oss själva och våra verkliga utmaningar på ett rakt och okonstlat sätt. 
Hälsa har mött både en specialist på hästars läkande förmåga, och en kvinna som blivit hjälpt.


Läk – med hjälp av hästar
Katarina är specialist på hästars läkande förmåga. Coachning tillsammans med hästar ger ofta snabba resultat, menar hon.

De senaste tolv åren har Katarina Felicia Lundgren arbetat professionellt med kombinationen hästar och människor. Hon är kognitionsvetare, hästspecialist och mindfulness­instruktör och har 14 hästar som går på lösdrift på gården i Skåne. Det är tillsammans med dessa stora djur som vi enligt henne kan få kraftfulla och tydliga verktyg att möta oss själva och våra utmaningar. Men det är viktigt att skilja på hästunderstödd terapi och coachning, understryker Katarina.

— Terapiformen är som vilken psykoterapi som helst, det är ett krävande arbete och handlar mycket om att ta hand om det som är svårt och jobbigt inuti dig. Om du gör det tillsammans med hästarna, blir det enklare, säger Katarina och fortsätter:

— När du rör hästen kan du känna dig lite trygg och grundad samtidigt. Om du bara använder samtalsterapi är det lätt att det blir konfrontativt och att du känner dig utsatt, du är sårbar och pratar ju om saker som är jättejobbiga. Är du utomhus tillsammans med hästar så lugnar det ner dig. 

​Hästen finns där som ett stöd. Och har du svårt att lita på eller knyta an till människor så kan du göra det till hästen istället. Terapin går via hästen, du bygger en relation med den.

Hästar kan bland annat agera som metaforer för att komma till roten av problemet. 

— Vissa dagar kan en häst upplevas som min mörka sida eller som avundsjuka eller något sådant och då kan man jobba kring det. Du ger hästen roller när du jobbar med dig själv. Hästar är väldigt lika oss och lever i sociala grupper och har inbördes relationer med varandra. Mycket som pågår mellan människor pågår också mellan dem. Och genom att hästarna inte pratar förstärks allt som är icke­verbalt, förklarar Katarina. 

Hästunderstödd terapi är för både kroppen och hjärtat. Samtidigt som man pratar om sin svåra känsla, får man röra på sin kropp och känna på en varm häst och på sätt blir upplevelsen större och mer djupgående. Vår känsla, lukt, rörelse och rytmen från hästen bidrar alla till att upplevelsen att ta sig igenom något svårt, blir mer lätthanterligt. Dessutom sätter sig upplevelsen och tryggheten i kroppen och det är lättare att återkalla en positiv upplevelse vid ett senare tillfälle, även utan hästarna. 

— Många människor har svårt att genomgå vanlig muntlig samtalsterapi och dem når man på ett helt annat sätt med hästarna utomhus. De slappnar av och kan associera saker som de kanske inte har ord på.

Det kan enligt Katarina vara människor som har svårt verbalt men också de som bär på ett trauma som är svåra att komma åt. Det kan också gälla saker som hänt i barndomen som är svåra att sätta ord på. Många av våra problem är lätta att verbalisera och verkar inte logiska eller rationella, men när vi är med hästarna öppnas helt andra kanaler, med nya infallsvinklar. Även dina sinnen får andra intryck från att du är utomhus och kanske känner solvärmen istället för instängdhet i ett rum. 

Man jobbar alltid två och två, det är viktigt när man jobbar med terapi. En person som är i synk med hästarna, för att det ska bli emotionellt och fysiskt säkert både för hästen och för alla inblandade, medan det finns en psykoterapeut som är till för klienten. 

I hästunderstödd coachning gör man hela tiden saker, bygger, håller i händerna och löser praktiskt problem, och då får man upplevelsen i kroppen och hjärnan samtidigt, så kallat experientiellt lärande. Coachning tillsammans med hästarna blir därmed en upp­levelse som ger mycket snabbare resultat och blir djupgående i sinne och kropp. Därmed är det lättare att nå sina mål på betydligt kortare tid. 

— Jag börjar ofta med att få människor att andas och öppna upp sina sinnen, så vi gör en hel del sinnes­övningar som vad du känner genom din beröring, vad luktar du och så vidare. Många som är avstängda är inte här och nu, utan funderar på saker som vad de ska handla till middag eller vad de ska göra på kommande semester, eller så är de kvar i sitt förflutna, menar Katarina. 

För att kunna jobba med sig själv måste man vara medveten. Det är också bra om metafortänket är igång och att ha medvetenhet om sitt inre liv för att kunna lyfta sådant som man kan behöva jobba med. 

— Jag hjälper också till att aktivera reflektionshjärnan, så att de inte bara upplever utan även reflekterar. Då kan de ta med sig det hem och fundera på vad de gjorde här med hästarna och sedan koppla ihop det med vad som händer i deras vardag.

Läk – med hjälp av hästar
Karin Sundbro kom över sin blygsel med hjälp av hästunderstödd coachning.

Karin Sundbro,65 år, är en av många fått hjälp av Katarina. Efter att i många år jobbat som företags- och ledarskapscoach kände hon att det var dags att prova sina egna vingar och starta eget som coach. Det var en helt ny värld för henne och för att snabbare skapa nya kontakter gick hon med i affärsnätverket BNI (Business Network International). Där träffade hon Katarina som erbjöd henne att prova hästunderstödd coachning. Karin hade en uttalad hästrädsla men nyfikenheten fick övertaget och hon tackade ja.

— Jag ville jobba med hur jag beter mig i grupper och möten med nya människor, jag är ganska blyg trots att ingen tror det, säger Karin och skrattar. ​

— Jag var rädd för hästar och vågade inte närma mig dem, det var precis så jag kände när jag skulle närma mig chefer och företagsledare och sälja in mig själv. Det blev så klockrent — så som jag beter mig med hästarna är ju som jag beter mig med nya människor.​

Med Katarina fick Karin bland annat stå i en grupp med hästar och bara blunda. Efter ett tag kom en häst fram till henne.​

— Jag öppnade ögonen och klappade den. Jag började faktiskt gråta, och när Katarina frågade vilket namn jag ville ge den, sa jag spontant ”jag”, det var ju jag som kom där. Och när jag tittade på hästen kunde jag se mina styrkor, nyfikenhet och självklarhet i den, det blev så tydligt och gick så fort. 

När man jobbar med hästar är det lätt att börja analysera varför de gör vad de gör och tror att det har med oss att göra, men de är ju bara sig själva, de är hästar, menar Karin.

— I mötet med hästar står man naken gentemot sig själv, hästarna bryr sig inte om vad vi tänker, det är bara vi som sänder ut tankar, inte de, och då kommer man inte undan sig själv. 

Läk – med hjälp av hästar
Att klappa och omfamna en häst är numera inga problem för Karin Sundbro (till höger)

Till vem vänder sig terapin?​

Den kan gagna alla, oavsett problematik! Från trauma, ätstörningar, parrelationer, missbruk, ungdomar på glid till depression, ms, stroke, ångest till kommunikationsproblem och PTSD. Just människor som lider av posttraumatisk stress har visat sig vara mycket behjälpta av denna form av terapi. Men oavsett vad du vill ha hjälp med eller uppnå, kan hästunderstödd terapi göra processen betydligt kortare och mer angenäm.

Forskningsresultaten bara växer och en artikel har till och med letat sig in i den prestigefyllda tidningen Journal of Medical Association. Några tillstånd där man särskilt lagt märke till de goda resultaten är depression, ångest, adhd och add, alzheimer, demens och autism. 

Det finns också vetenskapliga bevis för att det ökar självförtroende och påskyndar tillfrisknande från olika sjukdomar. Många som provat upplever en ”jag kan-känsla” och det ersätter känslor som otillräcklighet, uppgivenhet och handlingsförlamning. Många har istället fått uppleva hur det är att ta sig an en ny uppgift, klara den, får upplevelsen i kroppen och kan sedan applicera den på andra områden i livet. Att jobba med hästar, även om man har en uttalad hästskräck, kan vara oerhört givande på så många plan i livet. ​

Allt från privatpersoner till företag och organisationer kan dra stor nytta av detta sätt att göra saker väldigt synliga och konkreta, då hästarna får representera t.ex kunder eller hinder. 

Nyfiken? ​

Lunds universitet har publicerat flera artiklar om hästunderstödd coachning och terapi, och vill du verkligen djupdyka i ämnet rekommenderas böckerna ”A horse is a horse, of course” och ”Riding home”.

På Katarinas gård i Skåne kan du prova privat coachning, gå i längre terapi och även testa grupp­coachning.​

​Stuteri Inspire PRE, utanför Stockholm erbjuder feel, vilket står för facilitated equine experiental learning som är ett upplevelsebaserat lärande tillsammans med hästar. 

Och i Nygård hittar du MH Ridkonst som också jobbar med hästunderstödd coachning.

Stressad matte, stressad hund

Bli din egen lyckas smed​!