5 tips mot trötta ögon

Text Pernilla Gudmundsson  Foto Getty Images

En ny undersökning från Kantar-Sifo, på uppdrag av ögonföretaget Théa, visar att långvarigt arbete framför datorn är en av de vanligaste orsakerna till ögonbesvär. Här får du 5 tips på hur du åtgärdar problemen:

Känn igen symtomen

Att ögonen känns ansträngda, trötta och irriterade när du sitter framför datorn kan bero på att de är torra. Vanliga symtom vid torra ögon är ömhet, sveda, skav, klåda, gruskänsla och dimsyn. Ögonen kan bli röda
och känsliga för ljus.  

Tänk på arbetsmiljön

Vanligtvis blinkar vi 25–40 gånger per minut, men vid datorarbete kan antalet blinkningar sjunka till 10–20 gånger per minut. Det beror på att vi prioriterar fokus före blinkningar. När blinkfrekvensen minskar dunstar den skyddande tårfilmen fortare och ögonen blir torra. Återfuktande ögondroppar kan vara bra att ha till hands. 

Rätt avstånd

50–80 centimeter mellan ögon och bildskärm är lagom avstånd. Den övre delen av skärmen bör vara i ögonhöjd. Ställ in bildskärmen så att du tittar vinkelrätt mot den och justera så att du har en textstorlek som passar dig. 

Anpassa ljusstyrkan

Undvik stark belysning från taket. Är bildskärmen vänd mot ett fönster drar pupillen ihop sig på grund av ljuset som strömmar in samtidigt som skärmens ljus kräver öppnare pupiller. Då blir det mer ansträngande att läsa. 

Ögongymnastik 

Följande övning ett par gånger i timmen smörjer hornhinnan: Luta huvudet bakåt, blunda och rulla med ögonen. Ett annat bra sätt att ge ögonen avkoppling är att blunda och växla mellan att titta långt bort och att titta nära.

Torra ögon

Så slipper du imma på glasögonen när du bär munskydd