Mindness för själen

Mindness bygger på forskningen om hur kropp, tankar och känslor hör samman och påverkar varandra. Här får du ett mentalt träningsprogram som ska hjälpa dig bygga upp självkänsla och viljestyrka.

Så här hänger det ihop

Med varje tanke skickas signaler, som gärna går efter gamla mönster, mellan hjärncellerna. Det påverkar utsöndringen av kroppens hormoner och autonoma nervsystemet som i sin tur styr bland annat andningen, pupillstorleken och blodflödet. Synligt kan det yttra sig i att vi svettas och rodnar men också kroppshållningen påverkas.

Mindness bygger på forskningen om hur kropp, tankar och känslor hör samman och påverkar varandra: Personer med en god kroppshållning har i grunden fler positiva tankar och känslor eftersom en uppsträckt kropp är förknippad med självkänsla, glädje och lycka. Motsatsen är en hopkrupen kroppshållning, som ofta inträder när man känner sig nedstämd eller vill vara osynlig; används de musklerna är det lätt att känna sig ledsen och liten utan anledning.

I mindness kombineras fysisk bålträning med mental träning, vilket anses ge en snabbare positiv effekt på utveckling och välmående.
 

Vill du veta mer?

www.mindness.se och
www.salveohealth.com

Öppna träningsgrupper i mindness har hittills bara funnits i Göteborg men nya grupper i Stockholm är planerade i höst.

Det finns mycket forskning om hur kroppshållningen påverkar våra tankar, som i sin tur påverkar våra känslor och hur vi mår mentalt.

– Den kunskapen ger så stora möjligheter till positiva förändringar, säger Catharina Holmström Lindstedt, grundare av den nya träningsformen mindness som kombinerar fysisk och mental träning.

– För en del kan det räcka att prata med en mental tränare för att ändra riktning och bryta ovanor, men de som samtidigt börjar bygga upp sin bålstabilitet får snabbare effekt. När de inre musklerna stärks blir hållningen bättre och en stoltare hållning påverkar känslor och tankar positivt. På så sätt förstärks den mentala träningen, säger Catharina.

Så här kan du, parallellt med de kroppsliga övningarna, träna mentalt för att bygga upp självkänsla och viljestyrka:

Sätt upp ett mål

Bestäm något konkret mätbart mål som du vill uppnå. Sätt en rimlig tidsgräns och ställ dig följande frågor:

♦ Vad behöver jag göra för att nå mitt mål? Det kan vara allt mellan konkreta möten och att minska sitt ”duktiga jag”.

♦ Hur kommer jag att märka att jag nått mitt mål?

♦ Vilka resurser kommer att krävas för att jag ska nå mitt mål?

♦ Vad kommer att hända när jag når mitt mål? Skriv ner minst tre fördelar.

♦ Om jag inte uppnår mitt mål, hur hanterar jag det?

♦ Hur kommer andra områden i mitt liv att påverkas negativt eller positivt?

Öka din självkänsla

Skriv ner tre (eller gärna fler) situationer eller relationer där du känner god självkänsla och tycker att du är bra precis som du är. Det ska alltså inte vara prestationer av något slag. Fråga dig vad det är i de här situationerna och/eller relationerna som gör att du känner att du har en bra självkänsla och hur du skulle kunna ta med den känslan i fler sammanhang?

Öva på fokusering

Lyssna på dina andetag och försök räkna till tio utan att du blir störd. Varje gång du blir störd av något ljud eller någon tanke börjar du om från noll. Du kommer att märka hur svårt det är. Poängen med övningen är att du lär dig fokusera på något neutralt trots störande moment som dyker upp.

Bryt stressen

För att kunna hantera och komma till rätta med stress är ett första steg att identifiera stressen. Fråga dig:

♦ Vilken eller vilka situationer skapar stress i mitt liv? Skriv ner dem på ett papper och fundera på:

♦ Vad/vilka situationer kan du undvika?

♦ Vad/vilka situationer kan du förändra?

♦ Vad/vilka situationer måste du acceptera?

♦ Kan du förändra din attityd gentemot dem?

Vänd kritiska tankar

När du ger dig själv negativa kommentarer, försök synliggöra kritiken och fråga dig om den verkligen är rättvis. Försök att mer objektivt granska kommentarerna och träna på att byta ut dem mot positivt stärkande ord. När du får kritik från andra, värdera deras åsikter och kritik. Lägg märke till om det är konstruktivt och användbart eller om det möjligtvis bara är projektioner från dem själva?

Andningsöva

Att sucka är ett bra sätt att minska spänningsnivån i kroppen. Andas in långsamt och håll andan en stund. Känn hur spänningen byggs upp i halsen och bröstkorgen. Andas sedan ut genom munnen med en suck samtidigt som du släpper taget om spänningen i bröstkorgen. Andas inte in medvetet utan känn hur det sker automatiskt. Håll andan igen och upprepa sucken samtidigt som du tvingar luften ur lungorna. Lägg märke till det lugn, ett ögonblick av fullständig stillhet som uppstår mellan utandning och inandning. Upprepa övningen utan att hålla andan, men försök ändå hålla kvar samma djupa lugn och avslappning som uppstår mellan utandning och inandning.

TEXT: ANNA VÖRÖS LINDÉN
FOTO: ANNA REHNBERG OCH ANNA VÖRÖS LINDÉN