Transfett förbjuds

Sverige har tidigare valt att låta livsmedelsindustrin frivilligt sänka halterna av det hälsofarliga transfettet, som är en biprodukt när fett delvis härdas. Det har delvis fungerat, men fortfarande kan det finnas i vissa produkter, främst importerade kakor och snacks med lång hållbarhet. Nu har riksdagen beslutat att förbjuda transfett i livsmedel.

DN.se