Nästan alla trivs på jobbet

Trivs du på jobbet? Då tillhör du majoriteten av arbetstagarna i Sverige. Enligt en undersökning trivs nio av tio med sitt arbete.

Enligt en kartläggning trivs hela 90 procent på sitt arbete, bara en procent uppger att de inte trivs alls. Ett meningsfullt arbete med bra arbetskamrater är en avgörande hälsofaktor för många. Trivseln påverkas också av hur mycket inflytande man har över sin arbetssituation, 82 procent av de anställda uppgav att de kan påverka hur deras arbetsuppgifter ska utföras.

Fler, 88 procent, tycker att de har ett bra samarbete och en god gemenskap med sina närmaste kollegor. Två av tre får veta av sin chef att de gör ett bra jobb.

– Att bli sedd av sin chef genom uppskattning och feedback är centralt för trivseln på jobbet. Chefer kan därför med ganska enkla medel göra stora insatser för att anställda ska må bra, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa.

Statistiken kommer från en undersökning där Previa på uppdrag av arbetsgivare har kartlagt hälsan hos drygt 50 000 personer i hela landet under perioden 2009 till 2011.

(Källa: Previa)