Allergi, astma

Tips!

Att skölja näsan med en kroppstempererad saltlösning kan lindra besvären vid pollenallergi. Metoden kan minska utsöndringen av histamin i näsan, det ämne som framkallar allergiska reaktioner. Effekten håller i sig ungefär sex timmar efter varje behandlingstillfälle.

Allergi, astma

I folkmun används ordet ofta för alla typer av överkänslighetsreaktioner, men i medicinsk mening innebär allergi en överkänslighet där kroppens immunförsvar är inblandat. Immunförsvaret förändras och börjar reagera på ämnen runtomkring oss som vi människor vanligen tål, som pollen, djurhår eller mat. Allergier kan ge olika symtom, som astma, eksem eller hösnuva.
Vi kan också bli överkänsliga mot ämnen, utan att immunförsvaret är inblandat. Man kan till exempel reagera på kyla, starka dofter, passiv rökning eller färskt tidningspapper. Symtomen är ofta liknande dem vid allergi – eksem, heshet, pip i bröstet, trötthet, illamående eller yrsel.
Allergier har ökat i västvärlden under senare år. Tänkbara orsaker som diskuterats är den ökade stressen i samhället, överdrivet god hygien, minskat intag av omega 3-fettsyror och förändrad bakterieflora i tarmen.

C-vitamin

En del allergiker tycker att en C-vitaminkur före och under pollensäsongen kan minska besvären. Vitaminet kan dämpa bildningen av inflammationsämnet histamin. Några studier bekräftar effekten. Ett gram C-vitamin om dagen kan minska behovet av kortison vid astma, visar en engelsk studie.

Musselextrakt

Den nyzeeländska grönläppade musslan innehåller omega 3-fettsyrorna EPA och DHA, samt ytterligare några långkedjiga fettsyror. Liksom fiskolja har den en antiinflammatorisk effekt.
Det förekommer många hälsopåståenden om musselextraktet, till exempel att det skulle lindra vid astma. Det är ont om forskning som bekräftar effekten, men en engelsk-rysk studie på 46 personer visar på lindring av vissa astmasymtom. De som fick musselextrakt hade mindre besvär med astma dagtid och bättre lungkapacitet på morgnarna jämfört med en kontrollgrupp som fick overksamt preparat. Men medicinförbrukningen, antalet nattliga uppvaknanden eller mängden luft vid kraftig utandning påverkades inte.
Finns i:  Glycomega, Lyprinol, Nivelamin.

Omega 3

Viss forskning visar att omega 3-fettsyror kan lindra vid allergier. I en tysk pilotstudie lät man 53 personer med atopiskt eksem få antingen omega 3-fettsyran DHA eller placebo under åtta veckor. Besvären lindrades av DHA, men inte av placebo, som bestod av mättat fett. 
Några studier visar på effekter även vid astma, med förbättrad maximal utandningskapacitet och minskad medicinkonsumtion. Men forskningen pekar åt olika håll och i dag anses den inte så övertygande att man generellt kan rekommendera omega 3 vid allergi.
Kanske kan oljan också ha en förebyggande effekt. Några studier tyder på att omega 3-tillskott till mamman kan minska risken att barnet blir allergiskt. En svensk studie visar att risken för eksem minskar om man låter barnet börja äta fisk före nio månaders ålder. Men skyddseffekterna har varit ganska svaga och forskningen är inte entydig.
Finns i:  ACO Omega 3 Forte, Bio-Marin Naturell, Bio-Marin Plus, E-EPA, EPA-Glandin, Eskimo-3, Eskimo Brainsharp, Eskimo Kids, Eskimo Skin Care, Eye q, Fritt Flyt, Gimme five Omega-3, Krill Oil, Ledins Omega 3, Lipolar Balans K2, Lyprinol, MarLic, MorEPA Kids, MorEPA Mini Junior, MorEPA Smart Fats, Mumomega, Möllers  Bra för lederna, Möllers Omega-3 + ADE, Möllers Total, Möllers Tran, Oil4Life, OmegaRed krillolja, Omega Max 1000, Omega Max Forte, Pikasol Forte, PlusEPA, SuperOmega 3 Vital. DHA och EPA från vegetabilisk källa (alger): Opti3, Pure One, V-Pure, VeganDHA.

Perilla

Örten perilla är besläktad med mynta och har länge använts i Fjärran östern vid allergi. En japansk studie visar på lindring av allergiska besvär som klåda och rinnande ögon.
Finns i:  Allmyn.

Probiotika

Några studier tyder på att probiotika, alltså tillskott med nyttiga bakterier, kan lindra symtomen vid allergi, till exempel atopiskt eksem och allergisk snuva. Men forskningen anses inte övertygande, enligt några färska vetenskapliga översiktsartiklar.
I dag knyts det större förhoppningar till att bakterierna kan förebygga allergi hos nästa generation. Till exempel såg man i en finsk studie halverad risk för allergi vid två och fyra års ålder om man gav laktobaciller först till mamman och sedan till barnet. Men behandlingen har inte gett effekt mot alla typer av allergiska besvär och resultaten är delvis motsägelsefulla. Forskningen går vidare.
Finns i:  BifAcid, Bifiform Balance, Bifolac,
Lactiplus, Lactistress, Lactitravel, LactoProbus, Probi mage, Probiomax,  Probioplex, Symbioplex, Udo´s Choice Probiotika Super 5, Udo´s Choice Probiotika Super 8.