Blodtryck, högt

Ungefär var femte svensk har högt blodtryck, som är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Många vet inte om det, eftersom ett högt tryck sällan ger några symtom.

Tips!

Hibiskuste kan, enligt några studier, bidra till att sänka ett förhöjt blodtryck. I en amerikansk studie gav tre koppar hibiskuste om dagen en blodtryckssänkning på sju procent hos personer med lätt förhöjt blodtryck.

Sänk trycket så här!

  • Om du röker, försök att sluta.
  • Rör på dig regelbundet, minst en halvtimmes promenad om dagen.
  • Försök att undvika stress och ägna dig gärna
    åt någon form av avspänning regelbundet.
  • Mät midjan! Hos kvinnor bör den vara högst 88 cm, hos män högst 102 cm.
  • Ät mycket frukt, grönsaker, baljväxter och fullkornsprodukter.
  • Håll nere intaget av alkohol.

Högt blodtryck

Ungefär var femte svensk har högt blodtryck, som är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Många vet inte om det, eftersom ett högt tryck sällan ger några symtom. Ibland kan man få lite yrsel eller huvudvärk. Men det är bra att hålla koll på blodtrycket, eftersom ett långvarigt högt värde kan öka risken för sjukdomar som stroke, hjärtsvikt, njursvikt och demens.
Bidragande orsaker till ett högt blodtryck är stress, övervikt, fysisk inaktivitet och ett högt saltintag. Det har också betydelse vad vi äter. Förutom att hålla nere saltet, är det bra att ändra kosten åt det gröna hållet. Frukt och grönsaker innehåller mineraler som bidrar till att balansera blodtrycket – kalium, kalcium och magnesium. Magnesium kan sänka trycket genom att vidga blodkärlen, medan kalium och kalcium gör oss mindre känsliga för salt. Vegetarisk mat ger ofta mer kalium än blandkost. Det kan vara en förklaring till varför vegetarianer i flera studier visat sig ha lägre blodtryck än blandkostare.
Blodtrycket brukar mätas i enheten millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två siffror.
Den första siffran, övertrycket, är det tryck som råder i blodkärlen när hjärtat drar ihop sig och pressar ut blodet i kroppen. Den andra siffran, undertrycket, anger trycket när hjärtat slappnar av mellan två slag. Blodtrycket varierar ganska mycket över dygnet. Det är högst när man är stressad, upprörd eller fysiskt aktiv. Gränsen till ett förhöjt blodtryck går enligt Världshälsoorganisationen vid 140/90.

Omega 3

Omega 3-fettsyror kan sänka ett förhöjt blodtryck något. I en isländsk studie såg man en blodtryckssänkning på i genomsnitt sex enheter av tre portioner lax i veckan eller fiskolja med 1,3 gram omega 3 varje dag i åtta veckor.
Finns i: ACO Omega 3 Forte, Bio-Marin Naturell, Bio-Marin Plus, E-EPA, EPA-Glandin, Eskimo-3, Eskimo Brainsharp, Eskimo Kids, Eskimo Skin Care, Eye q, Fritt Flyt, Gimme five Omega-3, Krill Oil, Ledins Omega 3, Lipolar Balans K2, Lyprinol, MarLic, MorEPA Kids, MorEPA Mini Junior, MorEPA Smart Fats, Mumomega, Möllers Bra för hjärtat, Möllers Bra för lederna, Möllers Omega-3 + ADE, Möllers Total, Möllers Tran, Oil4Life,
OmegaRed krillolja, Omega Max 1000, Omega Max Forte, Pikasol Forte, Pikasol Omega-3 & D-vitamin, PlusEPA, SuperOmega 3 Vital.
DHA och EPA från vegetabilisk källa (alger): Opti3, Pure One, V-Pure, VeganDHA.

Vitlök

Vitlök kan ha en blodtryckssänkande effekt. Personer med högt blodtryck kan få en sänkning på upp till ungefär tio enheter, vilket är jämförbart med vad mediciner brukar kunna åstadkomma. Men det finns också studier där man inte lyckats se någon effekt.
En vitlöksklyfta om dagen räcker för att ge effekt. Eller ät vitlökstabletter, enligt rekommendation på förpackningen.
Finns i: Kwai, Kyolic, MarLic (tillsammans med fiskolja), Wallda, Vitlök MerVital.