Influensa

Tips!

Ginseng tycks kunna förbättra effekten av influensavaccination. Det visar en italiensk studie av 227 personer som vaccinerades. De som dessutom fick ginseng under tolv veckor klarade sig bättre från både influensa och förkylningar och hade en större aktivitet hos vissa celler i immunförsvaret.

Influensa

Typiskt är att symtomen på influensa kommer plötsligt. Man fryser, känner sig febrig och allmänt dålig, från att ha varit pigg någon timme innan. Det värker i musklerna och man brukar få en torr hosta. Men en del personer får bara snuva av influensavirus och andra inga symtom alls.

Fläder

Fläderns blommor och bär har använts länge i folk-
medicinen, bland annat mot hosta och olika infektioner. Provrörsförsök visar på en virushämmande effekt. Enligt några mindre kliniska studier på människor kan fläderbärsextrakt lindra influensasymtom.
Det finns flera teorier om varför flädern kan ha effekt: den kan försvåra för virus att invadera kroppens celler, dess flavonoider kan stimulera immunförsvaret genom att öka bildningen av cytokiner och dess blåa färgämne, antocyaniner, kan ha en antiinflammatorisk effekt. 
Finns i: Sambucol Active Defence, Sambucol Kids, Sambucol Original.

Homeopati

Homeopatiska preparat är kraftigt utspädda och ofta med naturligt ursprung. I hälsokosthandeln säljs en homeopatisk produkt av hjärta och lever från anka, avsedd för influensa. Den är utspädd så kraftigt att man inte kan räkna med någon molekyl från ankan i pillren.
Homeopatmedlet tillverkas i Frankrike, där det sålts i 65 år och fortfarande är populärt. Men enligt en översiktsartikel i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Medicine 2005 saknas över-tygande belägg för att preparatet skulle fungera.
Finns i: Oscillococcinum.

Rysk rot

Kanske kan rysk rot ha en lindrande effekt. Några djur- och provrörsförsök pekar på att roten kan hämma tillväxten av influensavirus. En studie på ett kombinationspreparat med bland annat rysk rot visar på lindrade besvär och förkortad sjukdomstid vid influensa.
Finns i: Chisan, Chisandra.